Afprøvning i Danmark

Klub Penalhus skal afprøves i Danmark i 2016-2018. Det er målet, at ca. 325 udsatte og anbragte børn vil afprøve indsatsen i perioden. Evalueringen udgives i 2018.

Som led i satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et initiativ mellem Social- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet er at styrke det faglige niveau blandt udsatte børn i grundskolen. 

Projektet Klub Penalhus er et led i dette initiativ. I projektet tilpasses, afprøves og evalueres den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus i Danmark. 

Fra 2016 til 2018 afprøves indsatsen gennem tre forløb, som finder sted i henholdsvis efteråret 2016, efteråret 2017 og foråret 2018. Det er målet, at ca. 325 udsatte og anbragte børn vil afprøve indsatsen i perioden.

Klub Penalhus har desuden været pilottestet i foråret 2016 i samarbejde med to kommuner.  

Evaluering af Klub Penalhus

Klub Penalhus evalueres af Rambøll og Trygfondens Børneforskningscenter. Evalueringen sker med brug af såkaldte lodtrækningsforsøg, der indebærer, at børnene deles op i en indsatsgruppe og en sammenligningsgruppe.

Evalueringen vil desuden gøre brug af folkeskolens nationale tests samt spørgeskemaundersøgelse og trivselsmålinger.

Evalueringen udkommer i 2018.

Projektbeskrivelse af afprøvningen af Klub Penalhus 

Sidst opdateret 13/10 2016