Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud til udsatte og anbragte børn. Metoden Klub Penalhus består af bogpakker med særligt udvalgte fagbøger, matematikhæfter og andre undervisningsmaterialer, som understøtter børns læring.

Klub Penalhus er en indsats, der styrker udsatte og anbragte børns faglige niveau. Metoden Klub Penalhus består af bogpakker med motiverende og skoleunderstøttende materialer eksempelvis matematikhæfter, skriveredskaber, spil og fagbøger. Materialerne er udvalgt i samarbejde med folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik. Hver bogpakke har sit eget tema og bliver sendt med posten direkte til det enkelte barn med en personlig hilsen.

Bogpakkernes indhold

Indsatsen Klub Penalhus retter sig mod børn fra 1. til 7. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende indsats efter Servicelovens § 52.  I afprøvningsperioden er målgruppen dog indsnævret til 3. og 5. klassetrin.

Klub Penalhus’ målgruppe

Klub Penalhus er en modificeret dansk udgave af den engelske indsats The Letterbox Club. The Letterbox Club har været afprøvet både i England, Wales, Nordirland og Skotland. Evalueringerne heraf peger på, at de deltagende børns læse- og matematikfærdigheder har udviklet sig positivt.

Klub Penalhus afprøves fra 2016 til 2018, hvor det forventes, at omkring 325 børn vil modtage indsatsen.

Afprøvning af Klub Penalhus i Danmark 

Sidst opdateret 13/10 2016