Gå til indhold

Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud til udsatte og anbragte børn. Metoden Klub Penalhus består af bogpakker med særligt udvalgte fagbøger, matematikhæfter og andre undervisningsmaterialer, som understøtter børns læring.

Klub Penalhus er en indsats, der styrker udsatte og anbragte børns faglige niveau. Metoden Klub Penalhus består af bogpakker med motiverende og skoleunderstøttende materialer eksempelvis matematikhæfter, skriveredskaber, spil og fagbøger. Materialerne er udvalgt i samarbejde med folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik. Hver bogpakke har sit eget tema og bliver sendt med posten direkte til det enkelte barn med en personlig hilsen.

Bogpakkernes indhold 

Indsatsen Klub Penalhus retter sig mod børn fra 1. til 7. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende indsats efter Servicelovens § 52.  

Klub Penalhus er en modificeret dansk udgave af den engelske indsats The Letterbox Club. The Letterbox Club har været afprøvet både i England, Wales, Nordirland og Skotland. Evalueringerne heraf peger på, at de deltagende børns læse- og matematikfærdigheder har udviklet sig positivt.

Erfaringer med metoden i Danmark

Indsatsen er afprøvet i Danmark som en del af satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen. Klub Penalhus blev i denne forbindelse afprøvet blandt udsatte og anbragte børn i 3. og 5. klasse over to omgange hhv. i efteråret 2016 og i efteråret 2017.

Evaluering af Klub Penalhus

Evalueringen af indsatsen er udført ved hjælp af et lodtrækningsforsøg, der indebærer, at børnene deles op i en indsatsgruppe og en sammenligningsgruppe. I evalueringen gjorde man brug af spørgeskemaer, folkeskolens nationale test og trivselsmålinger. Evalueringen af afprøvning af metoden indgår i den samlede evaluering fra 2019 af statspuljeprojektet.

Evaluering af ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen” 

Sidst opdateret 05/02 2020