Gå til indhold

Erfaringer med Klar til barn

I 2005 lancerede Servicestyrelsen Klar til barn konceptet og tilhørende kursusmaterialer. Siden da blev konceptet evalueret i 2009, og kursusmaterialerne revideret i 2011 på baggrund af de daværende erfaringer og viden.

Nedenstående rapport indeholder evalueringen af den kommunale implementering af Klar til barn projektet. Projektet havde til formål at udvikle et koncept for afholdelse af forebyggende forældrekurser. Konceptet blev indledningsvist afprøvet i fire kommuner og efterfølgende videreudviklet. Alle landets kommuner fik herefter tilbudt uddannelse af medarbejdere i anvendelse af konceptet Klar til barn. Derudover modtog 41 kommuner i 2006 og 17 kommuner i 2007 tilskud til iværksættelse af kursusforløb for forældre. Rapporten samler erfaringer om indsatser, processer og resultater.

Publikation: Klar til barn, Forberedende forældrekurser – Afsluttende evalueringsrapport (2009)

I forbindelse med revideringen af Klar til barn konceptet og dets materialer i 2011 blev nedenstående kundskabsoversigt udarbejdet. Formålet med kundskabsoversigten var, at opbygge Klar til barn ud fra den bedst mulige faglige viden og pædagogiske metoder, der havde vist sig som virksomme i forbindelse med lignende forældreuddannelseskoncepter. Oversigten indeholder viden og erfaringer fra både internationale og nordiske projekter, forskning og undersøgelser.

Publikation: Klar til barn - Kundskabsoversigt (2011)

Sidst opdateret 15/05 2020