Gå til indhold

Materiale til Klar til barn

Kurserne om Klar til barn forbereder kommende forældre på forældrerollen. Formålet med kurserne er at styrke deltagernes forældrekompetencer.

Socialstyrelsen stiller konceptet Klar til barn samt de tilhørende materialer vederlagsfrit til rådighed for kommuner, der gerne vil implementere konceptet. Klar til Barn er udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med UdviklingsForum I/S, Sundhedsplejersken.dk og Teori og metodecentret i 2005. Konceptet blev revideret af Sundhedspejersken.dk og UdviklingsForum I/S i 2009, og er udviklet med udgangspunkt i nationale og internationale erfaringer med lignende kurser.

Konceptet består af et forældrekursus, der strækker sig over fire kursusgange og retter sig mod kommende forældre og småbørnsforældre. Kurserne skal styrke forældreskabet ved blandt andet at øge kendskabet til de mindste børns udvikling og ved at give forældrene lejlighed til at undersøge og drøfte deres holdninger til børneopdragelse. Desuden gives ideer til samvær med små børn, herunder samvær der mindsker risikoen for, at forældrene behandler deres børn hårdhændet. I konceptet indgår både materiale målrettet forældrene og materiale til instruktørerne, der underviser forældrene.

Forudsætninger for anvendelse af Klar til barn 

I 2009 blev der gennemført en evaluering af Klar til barn, som viste stor tilfredshed med kursuskonceptet og de udviklede materialer. Evalueringen viste desuden, at kurset styrker forældres kompetencer og en ikke voldelig opdragelsespraksis. Erfaringerne viser dog også, at en række forudsætninger skal være til stede for at opnå den fulde effekt af kurserne.

Socialstyrelsen forudsætter på den baggrund, at konceptet implementeres i sin helhed som angivet i materialerne, samt at undervisningen på kurserne for kommende forældre gennemføres af to personer, hvoraf mindst den ene er sundhedsplejerske. Det anbefales, at begge undervisere har gennemført et kursus i Klar til barn. Disse kurser udbydes ikke pt.

For at udbyde undervisning i konceptet Klar til barn skal underviserne i konceptet endvidere have:

  • Indgående kendskab til konceptets formål, mål, baggrund, opbygning, virkemidler, mediepakken og undervisningsmaterialerne.
  • Indgående kendskab til de teorier, der danner baggrund for konceptet.
  • Solid voksenpædagogisk undervisningserfaring, herunder erfaring med at formidle koncepter med et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv målrettet sårbare grupper.
  • Indgående kendskab til arbejdet med koncepter målrettet familier, der venter barn og familier med spædbørn
  • Indgående kendskab til lovgivningen på området fx ’Kommunale sundhedsordninger for børn og unge’, ’Serviceloven’ og ’Barnets reform’.

Al brug af materialet eller dele heraf, som ikke følger retningslinjerne, kræver Socialstyrelsens skriftlige godkendelse. 

Markedsføringsmateriale:

Logoer: 

Undervisermappe:

Forældrebog:

Film:

I nedenstående playliste kan du se 9 film om at blive Klar til barn

 

1.Søvn
2.Amning og trøst
3.Spædbarnet imiterer mor
4.Tale med barnet ved gråd - Sult
5.Barn og forældreskabet
6.Barnet i familien
7.Barnet og det gode samvær
8.Det gode børneliv
9.Appetitvækker - til motivation

Evalueringsskemaer:

Powerpoint målrettet lokale fagfolk:Sidst opdateret 15/05 2020