Klar til barn

Kurserne om Klar til barn forbereder kommende forældre på forældrerollen og styrker deres forældrekompetencer

Kursuskonceptet er udviklet med udgangspunkt i nationale og internationale erfaringer med lignende kurser.

Målgruppen for Klar til barn

Målgruppen for Klar til barn er alle forældre, som vil kunne profitere af kurset, således at hensigten med kurset opnås. Dette giver en bred målgruppe, som kan afgrænses både ud fra et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. Dette bliver uddybet i materialet til underviserne.

Formål med Klar til barn

Formålet med Klar til barn er at styrke deltagernes forældrekompetencer, så de 1) kan forholde sig til deres barn på måder, der fremmer tilknytningen til barnet, 2) får indsigt i sig selv som kommende forældre og 3) får mere sikkerhed i forhold til barnets trivsel, udvikling og sundhed.

Hvornår begynder kurset?

Erfaringerne viser, at det optimale tidspunkt at begynde på Klar til barn er, når kvinden er i den midterste tredjedel af graviditeten (ca. 20-28 uge). Her kan barnet i livmoderen mærkes (gryende tilknytning), samtidig med at fødslen endnu er så langt væk, at tanken om den ikke ”fylder det hele”.

Hvordan får målgrupperne viden om Klar til barn?

Det er meget væsentligt at udbrede kendskabet til Klar til barn i kommunen. Brug det tætte tværsektorielle samarbejde mellem praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker samt for eksempel biblioteker, daginstitutioner og dagpleje. Alle aktører er væsentlige for at udbrede kendskabet i de kommuner, hvor tilbuddet findes.

Tankerne bag

Baggrunden for klar til barn er at tilbyde forældre et kortvarigt kursus, som har både et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. På de fire gange kurset forløber, vil forældrene gennemgå et struktureret og spændende kursus målrettet forældre, der venter barn og forældre med et spædbarn. En del af undervisningen har fokus på, hvordan forældre kan reagere hensigtsmæssigt i pressede situationer, fx hvor de kan have impulser til at reagere hårdhændet overfor deres barn.

Klar til barn styrker forældres kompetencer og en ikke voldelig opdragelsespraksis. Nedenstående forskningsbaserede karakteristika er væsentlige pejlemærker for Klar til barn:

  • Giver forældrene realistiske forventninger til barnets udvikling
  • Styrker forældrenes empati overfor barnet
  • Giver viden og ”tag med hjem-tips”
  • Får forældrene til at forholde sig til forældreskabet sammen
  • Giver tilbud om fællesskab sammen med andre i en lignende situation
  • Omfatter tilbud om hjemmebesøg af en fagperson
Sidst opdateret 05/01 2017