Gå til indhold

Om HippHopp

HippHopp er et struktureret førskoleprogram med aktiviteter til 30 uger, som forældre kan deltage i og gennemføre sammen med deres barn. Programmet skal udvikle sprog, motorik, problemløsningsevner og udtryksformer.

HippHopp er den danske udgave af førskoleprogrammet HIPPY. I løbet af programmets 30 uger skal forældrene på alle hverdage lave en aktivitet sammen med deres børn. Aktiviteten tager cirka 15 minutter. I hver uge er der desuden en ekstra aktivitet, som familierne kan lave, hvis de har lyst.

Program følger pædagogiske læreplaner

Programmets temaer følger de temaer, som dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner er bygget op om: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Dette sikrer skiftende udfordringer, hvor barnets alsidige personlige udvikling bliver stimuleret. Samtidig er der tilstræbt, at der bliver skabt sammenhæng mellem den skoleforberedende indsats i dagtilbuddet og i hjemmet.

HippHopp skal bidrage til, at de deltagende børn:

  • udvikler et alderssvarende sprog, så de kan sætte ord og begreber på det, de møder i hverdagen.
  • kan give udtryk for sig selv og aktivt bruge sproget til at løse problemer.
  • med hjælp fra deres forældre bliver bedre til at udforske og løse problemer i samarbejde med andre.
  • udvikler deres fin- og grovmotorik alderssvarende
  • udvikler et alderssvarende kendskab til forskellige kulturelle og børnekulturelle udtryksformer som fx litteratur, spil og lege, så børnene selv bliver i stand til at tegne, lege og male.

HippHopp tager udgangspunkt i barnets nærmiljø

Forløbet er delt op i 3 faser på hver 10 uger, hvor børn og forældre beskæftiger sig med et nyt emne hver uge. De 10 emner er valgt ud fra emner, som børn i 5-6 års alderen almindeligvis er optaget af, fx: "Her bor jeg", dyr, venner, "Min krop" og eventyr. En aktivitet inden for temaet, ”Her bor jeg”, er eksempelvis, at barn og forældre skal sætte ord på og snakke om de ting, som de har i hjemmet.

Programmet starter i oktober og slutter i maj året efter – kun med pause i 2 uger i forbindelse med jul og nytår. 

Om HippHopp-programmet i Danmark

Førskoleprogrammet HIPPY har været udgangspunktet for udviklingen af den danske udgave af programmet, HippHopp. Den danske udgave er tilpasset en dansk kontekst, da HIPPY ikke umiddelbart kunne implementeres i danske sammenhænge, blandt andet er de fleste børn på 5-6 år i daginstitutioner. 

Familierne deltager frivilligt i programmet. I løbet af de 30 uger skal forældrene på alle hverdage lave en aktivitet sammen med deres børn. Aktiviteten tager cirka 15 minutter hver dag. I hver uge er der desuden en ekstra aktivitet, som familierne kan lave, hvis de har lyst. 

Programmet starter i oktober og slutter i maj året efter – kun med pause i 2 uger i forbindelse med jul og nytår. Programmet følger rytmen i børnehaverne, som forbereder de kommende skolebørn til skolestart i samme periode.


Sidst opdateret 10/02 2020