Gå til indhold

Målrettet koordinatorer

På siden finder du litteratur, materialer og redskaber, der er målrettet koordinatorer, der er tilknyttet programmet HippHopp. Du kan klikke dig ind i menuen nedenfor for at få mere at viden om de enkelte materialer og redskaber samt litteraturen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Koordinatorernes opgaver

Koordinatorerne i HippHopp-programmet har mange opgaver og funktioner.

Koordinatorerne skal blandt andet:

  • rekruttere familier til programmet
  • organisere guidernes arbejde ude ved familierne
  • støtte guiderne fagligt
  • tilrettelægge netværksmøderne hver anden uge
  • mødes med andre koordinatorer for at udveksle erfaringer.

I forsøgsperioden har kommunerne selv bestemt, hvordan de vil udvælge og invitere familier til at deltage i projektet.

Det er koordinatorernes opgave overordnet at tilrettelægge guidernes arbejde ude hos familierne og planlægge, hvor mange gange guiderne skal besøge familierne, og hvor ofte guiderne skal deltage i netværksmøder. Det er også koordinatorernes ansvar at arrangere tilstrækkeligt med møder med sine guider.

Inden programmet går i gang, skal koordinatoren introducere HippHopp-programmet for guiderne, og han/hun skal løbende støtte guiderne fagligt blandt andet ved at demonstrere, hvordan de kan sætte gang i aktiviteterne ude ved familierne. Endeligt skal koordinatoren bistå guiderne, hvis de undervejs støder ind i udfordringer, problemer eller konflikter.

En fast arbejdsopgave er netværksmøderne hver anden uge, hvor guider og forældre møder hinanden, som regel uden deltagelse af børn. Det er koordinatorernes opgave at tilrettelægge såvel det faglige indhold som den praktiske afvikling, når der skal bestilles lokaler og hyres oplægsholdere mv.

Litteratur for koordinatorer

Relevant litteratur:

Andersen, Maja Lundemark; Brok, Pernille Nørlund, & Mathiasen, Henrik (2000): Empowerment på dansk. Forlag Dafolo A/S, Frederikshavn.

Dencik, Lars; Jørgensen, Per Schultz & Sommer, Dion(2008): Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels forlag.

Ejrnæs, Morten: Socialt netværk I: Morten Ejrnæs, Birthe Gamst, Tove Laursen, Lars Uggerhøj(1997): Socialt miljøarbejde i lokalsamfundet. Forlag Hans Reitzels, København.

Gardner, Howard (1997):De mange intelligensers pædagogik. Gyldendal undervisning. Nordisk Forlag A/S.
Reflektor (2006):Research og beskrivelse af erfaringer med forældreprogrammer i Danmark.

Vedeler, Liv (2007): Social mestring i børnegrupper. Akademisk forlag. Lindhardt og Ringhof A/S

Netværksaktiviteter

I programmet indgår 15 netværksaktiviteter, som koordinatorerne står for at afvikle. I netværksmøderne deltager forældre og guider. I tre af netværksmøderne deltager børn.

Formålet med netværksaktiviteterne er at:

  • skabe fælles refleksion og erfaringsudveksling blandt forældrene om de temaer, der indgår i programmet. 
  • give forældrene viden om og forståelse for generelle forhold med betydning for børns udvikling. 
  • give konkrete ideer og inspiration til aktiviteter, som forældrene efterfølgende kan lave sammen med deres børn.

Netværksaktiviteterne er planlagt, så indholdet spiller sammen med og op til de daglige aktiviteter i programmet. Der er tænkt i variation af temaer og mødeform hen over forløbet i form af oplæg, øvelser, casespil og erfaringsudvekling mellem forældre.

Se eksempel på netværksaktivitet for uge 2 her

Find alle netværksaktiviteterne:

Uge 2: Venskaber og konflikter

Uge 4: Børns sproglige udvikling

Uge 6: Eventyr

Uge 8: Børn og læring

Uge 10: Opgaveløb i lokalområdet

Uge 12: Værkstedsaktiviteter

Uge 14: Anerkendelse gennem kommunikation

Uge 16: Børns motoriske udvikling

Uge 18: Sund kost

Uge 20: Udflugt til bondegård, zoo eller lign. sted med dyr.

Uge 22: Gamle lege og aktiviteter

Uge 24: Fritidsaktiviteter og nye muligheder

Uge 26: Nørderi og eksperimenter

Uge 28: Til fri disposition

Uge 30: HippHopp-fest med børn

Sidst opdateret 02/03 2020