Gå til indhold

Målrettet guider

På siden finder du litteratur, materialer og redskaber, der er målrettet guider, der er en del af programmet HippHopp. Du kan klikke dig ind i menuen nedenfor for at få mere at viden om de enkelte materialer og redskaber og litteraturen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Guidens opgaver

I rollen som guide:

  • Giver man forældrene instruktion i at gennemføre aktiviteterne.
  • Hver anden uge besøger man forældrene i hjemmet og afleverer ugens materialer og gennemgår aktiviteterne. 
  • De andre uger deltager man på netværksmøderne, som koordinatoren arrangerer, og giver instruktion til ugens aktiviteter til gruppen af forældre.
  • Støtter man desuden forældrene undervejs.
  • Samarbejder man med koordinatoren og deltager i møder med andre guider.

Vejledninger og materiale til HippHopp guider

Aktivitetshæfter

Guiden skal hver uge introducere forældrene til ugens aktiviteter, så forældrene bliver fortrolige med aktiviteterne og materialerne, der indgår i ugens aktiviteter.

Udgangspunktet for guidens introduktion er aktivitetshæfterne. For at se et eksempel på aktivitetshæfte for uge 1 kan du klikke på linket:
Aktivitetshæfte, uge 1 

Vejledning til HippHopp guider:

Materialet ’Vejledning til HippHopp guider’ indeholder en præsentation af ugens emne og beskrivelser af, hvad der er vigtigt at overlevere af viden, når han/hun skal instruere forældrene i aktiviteterne.

Uge 1: Dyr

Uge 2: Her bor jeg

Uge 3: Min krop

Uge 4: Superhelte og Prinsesser

Uge 5: Verden omkring mig

Uge 6: Eventyr

Uge 7: Sund og stærk

Uge 8: Familie og arbejde

Uge 9: Nørd

Uge 10: Venner

Uge 11: Dyr

Uge 12: Her bor jeg

Uge 13: Min krop

Uge 14: Superhelte og prinsesser

Uge 15: Verden omkring mig

Uge 16: Eventyr

Uge 17: Sund og stærk

Uge 18: Familie og arbejde

Uge 19: Nørd

Uge 20: Venner

Uge 21: Dyr

Uge 22: Her bor jeg

Uge 23: Min krop

Uge 24: Superhelte og prinsesser

Uge 25: Verden omkring mig

Uge 26: Eventyr

Uge 27: Sund og stærk

Uge 28: Familie og arbejde

Uge 29: Nørd

Uge 30: Venner

Derfor gør vi det og Sådan gør vi det

Nedenstående vejledning er en introduktion til HippHopp programmet for HippHopp guider.
Du kan hente materialet ved at klikke på linket:
Derfor gør vi det og Sådan gør vi det 

Litteratur for guider

Litteraturlisten kan også videreformidles til forældrene til inspiration, hvis guiden vurderer, at det er relevant.

Skoleparathed

Bjerre, Stine & Broström, Stig(2008): Vi arbejder med de kommende skolestartere. Dafolo.
Broström, Stig & Schytte, Jette(1994): Overgangen mellem børnehave SFO/fritidshjem og skole. Dansk Pædagogisk Forum.
Broström, Stig(2005): Fuld fart mod skolestart – pædagogiske metoder til at forberede børnene. Dansk Pædagogisk Forum.
Ladefoged, Hanne (2003): Skolen starter i børnehaven. Forlaget Selund ApS.

Børns sproglige udvikling

Gerstrøm, Mona(2008): Vi arbejder med sprogtilegnelse i børnehaven. Dafolo.
Holm, Lars & Laursen, Helle Pia (red)(2009):En bog om sprog i daginstitutioner. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2009. 
Klausen, Lis & Hodal, Gry(2008): Styrk dit barns sprog 3-6 år. Dafolo. 
Sidenius, Bente (2009): Sproget og barnet. Frydenlund.

Eventyr

Dejke, Helèn (2008): Fortæl for børn! Frederikshavn. Dafolo.
Lützen, Hanna (2005): Politikens store eventyrbog. Politiken.
Løntoft, Jette (2005): Fortælling, højtlæsning & tosprogede børn: en grundbog. Special-pædagogisk forlag.

Dyr og billedkunst

Holberg, Steffen (2007): Børn, friluftsliv & natur: en brugsbog i naturpædagogik. Børn & Unge.
Pfeiffer, Christina (1996): Idébog for drenge og piger. Aschehoug.
Prahl, Willy Louise Stam (2001): Skal vi male på sten? Klematis.
Børns selvværd, identitet og sociale udvikling
Lynge, Bente(2007): Anerkendende pædagogik. Dansk psykologisk Forlag.
Poulsen, Arne (2008): Børns udvikling. 2. udgave. Gyldendal.

Børns motoriske udvikling

Anne Brodersen & Bente Pedersen(2003): Grundmotorik: testning og træning. Forfatterforlaget. 
Anne Brodersen, Mads Broders en og Max Rasmussen(2008): Slip legen fri. University College Lillebælt og DGI.
Hundrup, Vanda(1995): Børns motoriske udvikling. Danske Gymnastik & Idrætsforeninger.

Børn og sundhed

Elkjær, Berit(2008): Æblekinder & kondisko: en forældreguide til sunde og glade børn. Politiken.
Pedersen, Bente Klarlund(2005): Børn og motion. Nyt Nordisk Forlag.
Tidsskriftet 0-14, nr. 1/2008. Tema: Sundhed i institutioner. Dansk Pædagogisk Forum.

Leg og bevægelse

Borén, Rosita(2005): Frække trolde & englehop: bevægelseslege og aktiviteter for børnehavebørn og børn i indskolingen. Børn & unge
Byrner, Lone & Tromborg, Judy Terney (2007): Børn i bevægelse: bevægelsesaktiviteter og leg med de 5-9 årige. Gonge. 
Steenhold ,Jørn Martin(2000) : Den rene leg. Aschehoug.
Wegloop, Mette Vainer & Spliid, Lone (2008): Ej sikke leg: legebogen for de 1-6 årige. Politiken.

Børn og læring

Knoop, Hans Henrik (2002): Leg, læring og kreativitet: hvorfor glade børn lærer mere. Aschehoug. 
Thestrup, Margit & Madsen, Pia (2002): De mange intelligenser - i børnehaven. Frederikshavn, Dafolo..

Natur og teknik

Jennings, Terry(1989): Sjove forsøg med ting der flyder og synker. Teknisk Forlag.
Jennings, Terry(1989): Sjove forsøg med vind og vejr. Teknisk Forlag.
og flere i Sjove forsøg med-serien.

Venskaber og konflikter

Broström, Stig(1998): Social kompetence og samvær - vi er venner ik'? Systime.
Christy, Lotte(2007): Grib konflikten - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. 2. udgave. Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning. 
Ohman, Margareta(1997): Empati gennem leg og sprog . Børn & Unge.
Tidsskriftet 0-14 nr. 4/2007. Tema: Konflikter blandt børn. Dansk Pædagogisk Forum, 2007.

Fester – temaer

Klinken, Katrine (2006): Børnenes fødselsdagsbog. Politiken. 
Svenning, Ingrid(1999): Fødselsdag! - lege, opskrifter og ideer til sjove børnefester. Klematis.
Tidsskriftet 0-14 nr. 4/2002. Tema: Når taget løfter sig. Dansk Pædagogisk Forum, 2002.

Sidst opdateret 07/12 2015