Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Metoder og materialer > Forældreprogrammet HippHopp

Forældreprogrammet HippHopp

HippHopp er et program målrettet forældre, der forbereder familier på de udfordringer, som barnet vil møde i skolen. Socialstyrelsen afprøvede programmet i samarbejde med fire kommuner fra 2009-2011.

HippHopp er et forældreprogram, som har til formål at understøtte, at de deltagende børn bliver parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater kan håndtere skolestarten og de nye udfordringer, der knytter sig hertil. Programmet er sammensat, så det skal styrke børnenes kompetencer på fem områder:

  • sociale kompetencer
  • sproglig udvikling
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kultur og kulturelle udtryksformer.

Programmet er bygget op omkring strukturerede aktiviteter, som forældrene gennemfører sammen med deres barn. 

HippHopp - dansk version af udenlandsk program

HippHopp er den danske udgave af forældreprogrammet HIPPY, som er udbredt i mange lande. Ved implementering i Danmark er organiseringen og strukturen i det oprindelige HIPPY-program videreført, som det kendes fra øvrige lande. Der er dog lavet tilpasninger, som tager hensyn en dansk kontekst og de forudsætninger og behov, der kendetegner danske børns skoleparathed. Fx er programmets overordnede temaer tilpasset de temaer, som danske dagtilbuds pædagogiske læreplaner er bygget op omkring.

Program for børn mellem 5 og 6 år

Målgruppen for HippHopp er børn i alderen 5-6 år, som endnu ikke er begyndt i skole. Programmet tilbydes familier, der kan have særlig glæde af at være godt forberedt på de udfordringer, som barnet møder i skolen. Det er frivilligt for familierne at deltage i programmet.

HippHopp-programmet er lokalt forankret med udgangspunkt i barnets nærmiljø.

Guider hjælper forældre i gang

I HippHopp introduceres forældrene til de materialer, som de skal arbejde med sammen med deres barn gennem hjemmebesøg og netværksaktiviteter. Hjemmebesøg og netværksaktiviteter foregår forskudt af hinanden hver 2. uge.

Hjemmebesøgene varetages af guider og finder sted hos familierne. På hjemmebesøget fortæller guiden om den kommende uges aktiviteter og viser forældrene, hvordan de skal gennemføre de forskellige aktiviteter og anvende materialerne.

I forbindelse med afprøvningen af programmet i 4 kommuner i perioden 2009-2011 var der i hver kommune ansat 5-6 guider. Der er dog intet krav om antallet af guider eller om antallet af familier, som de skal være guider for. Guiderne kan enten være frivillige eller ansatte i kommunen. I afprøvningsprojektet var det typisk pædagogisk personale, der varetog opgaven som guide. 

Netværk sikrer erfaringsudveksling

I programmet indgår desuden 15 netværksaktiviteter, som koordinatorerne er ansvarlige for at afholde. I netværksaktiviteterne deltager forældre og guider, mens børnene blot deltager i udvalgte netværksaktiviteter. Aktiviteterne på netværksmøderne forbereder forældrene på de kommende ugers aktiviteter og er desuden en mulighed for en fælles refleksion og erfaringsudveksling blandt forældrene.

Koordinatorerne i HippHopp-programmet har mange opgaver og funktioner, både i forhold til familierne og guiderne. Koordinatorerne skal bl.a. rekruttere familier, organisere guidernes arbejde, støtte guiderne fagligt etc. Koordinatorerne har typisk en socialfaglig eller pædagogisk baggrund.

Projekt med positive resultater

Projektevalueringen viste, at børnene i de deltagende familier overordnet udviklede sig positivt i forhold til de kompetencer, der arbejdes med i programmet.

Samtidig viste evalueringen en positiv udvikling hos forældrene. Der sås en signifikant positiv udvikling i forældrenes oplevelse af deres egen rolle som forældre og deres samspil med børnene samt en signifikant positiv udvikling i aktivitetsniveauet i familierne.

HippHopp blev afprøvet i Horsens, Sønderborg, Varde og Helsingør Kommune, i perioden 2009-2011, i samarbejde med Socialstyrelsen, og projektet blev evalueret af Rambøll. 

Evaluering af førskoleprogrammet HippHopp

Sidst opdateret 07/01 2016