Gå til indhold

Fritidspas

Fritidspas kan give udsatte børn og unge mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Her på siden kan du finde links til evalueringer, erfaringsopsamlinger og gode råd.

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Derfor kan børn i en udsat position med fordel få støtte, så de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende.

Inspiration til implementering af en Fritidspasordning

Kataloget indeholder anbefalinger til, hvordan kommuner kan understøtte en vellykket implementering af en fritidspasordning. Det bygger på 8 kommuners erfaringer med at udvikle og implementere fritidspasordninger i 2015 – 2016. De 8 kommuner var en del af Socialstyrelsens projekt ”Implementeringsstøtte til opstart af fritidspasordninger” under forebyggelsespakken "Tidlig Indsats – Livslang Effekt”.

Kom godt i gang med en fritidspasordning - inspiration til implementering

Udbredelse af erfaringer med fritidspas

23 kommuner udviklede og afprøvede i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden maj 2011 – maj 2015 fritidspasordninger for børn og unge, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. Projektet var finansieret af satspuljemidler.

Efter projektperioden blev der lavet en erfaringsopsamling. 

Udbredelse af erfaringer med fritidspas – Erfaringssamling 

Evaluering og gode råd

I perioden 2006-2009 deltog 10 kommuner i projektet ”Forsøg med Fritidspas”. 

Evaluering af forsøg med fritidspas 2006-2009

På baggrund af erfaringerne med fritidspas er der udarbejdet en pjece med 10 gode råd til arbejdet med udsatte børn og unges fritidsliv: 

10 gode råd til at arbejde med udsatte børn og unges fritidsliv

Andre undersøgelser om fritidsliv

Både SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd og Syddansk Universitet har lavet undersøgelser om børns fritidsliv. 

De fire første undersøgelser i det følgende er tilgængelige på SFIs hjemmeside, den sidste på SDUs.

Erfaringer fra udlandet om fritidsliv

På det norske website Fritid Med Bistand kan man læse om metoden af samme navn. Den er udviklet i Norge, og anvendes af mange af landets kommuner.

Læs om metoden Fritid med bistand

Det norske website fritidforalle.no er et nationalt forum, der tilbyder information om tilbuddet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse". Siden fungerer blandt andet som inspiration for norske kommuner og som diskussionsforum.

Gå til siden Fritid for alle

Sidst opdateret 02/03 2020