Forebyggelse og tidlig indsats

Regeringen har et mål om at bryde den negative sociale arv. Der er derfor behov for en tidlig og målrettet indsats over for børn, der vokser op i udsatte familier.

Der er børn, som er i en situation, hvor de har brug for en ekstra indsats for at sikre deres fremadrettede udvikling. For at skabe bedre udviklingsbetingelser for disse børn er det vigtigt med en forebyggende og tidlig familierettet indsats for at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring.

Et fagprofessionelt fokus på tidlig og forebyggende indsatser overfor udsatte børn er også væsentligt, så der i højere grad bliver sat ind over for børn, der udviser begyndende tegn på mistrivsel.

Socialstyrelsen iværksætter derfor initiativer, der kan understøtte forebyggelse og tidlig indsats. Nedenfor kan du læse mere om en samlet række projekter og initiativer på området: