Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats

For at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, er der behov for en tidlig målrettet indsats over for børn og unge, der er i en udsat position. Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og formidler aktuel viden inden for området.

Socialstyrelsen inviterer til temamøde den 7. december om tidlig opsporing af mistrivsel hos 0-6 årige børn i sundhedsplejen og dagtilbud. Denne gang sætter vi fokus på barnets perspektiv: Hvordan varetager vi bedst det lille barns perspektiv i arbejdet med at udrede en bekymring for barnets trivsel og måske foretage en underretning?

Socialstyrelsen har set nærmere på tidlige forebyggende indsatser for børn og unge i fem kommuner. Her får du et overblik over,
hvad der særligt gør sig gældende på tværs af kommunernes indsatser og praksis på området.