Udgivelser

2017 | Dagtilbud

Løft kvaliteten i dagtilbud

Udgivelsen beskriver Socialstyrelsens pædagogiske praksiskonsulenters tilbud om gratis rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, der ønsker at mindske betydningen af negativ social arv.

2016 | Forebyggelse og tidlig indsats, Forebyggelse, Dagtilbud

Midtvejsevaluering af fire familierettede og forebyggende indsatser

Som led i initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” afprøves fire tidlige førskoleindsatser til børn i 0-6 års alderen. Midtvejsevalueringen formidler viden om erfaringerne med de fire familierettede og forebyggende indsatser i 15 kommuner og om forhold, der kan fremme eller hindre implementeringen.

2015 | Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats

Minirapport: Sproget kan styrkes!

Dette er en formidlende rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.

2015 | Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats

Sproget kan styrkes!

Dette er en rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.

2009 | Dagtilbud, Efteruddannelse, Forebyggelse og tidlig indsats

Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud

I bogen præsenteres bidrag, der refererer til den nyeste viden og forskning indenfor området udsatte børn og sprogarbejde.

2005 | Dagtilbud

Med i forældrebestyrelsen - hvad nu?

Formålet med håndbogen "Med i forældrebestyrelsen- hvad nu?" er at give erfaringer fra arbejdet i forældrebestyrelserne videre for at inspirere til, hvordan og hvad man kan arbejde med i forældrebestyrelser i dagtilbud.

Sidst opdateret 27/05 2015