Udgivelser

2018 | Dagtilbud

Sociale indsatser i dagtilbud

I forbindelse med dagtilbudsaftalen 2017, er der som en del af initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser” udarbejdet en kortlægning af forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde.

2017 | Dagtilbud

Løft kvaliteten i dagtilbud

Udgivelsen beskriver Socialstyrelsens pædagogiske praksiskonsulenters tilbud om gratis rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, der ønsker at mindske betydningen af negativ social arv.

2016 | Forebyggelse og tidlig indsats, Forebyggelse, Dagtilbud

Midtvejsevaluering af fire familierettede og forebyggende indsatser

Som led i initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” afprøves fire tidlige førskoleindsatser til børn i 0-6 års alderen. Midtvejsevalueringen formidler viden om erfaringerne med de fire familierettede og forebyggende indsatser i 15 kommuner og om forhold, der kan fremme eller hindre implementeringen.

2015 | Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats

Minirapport: Sproget kan styrkes!

Dette er en formidlende rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.

2015 | Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats

Sproget kan styrkes!

Dette er en rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.

Sidst opdateret 27/05 2015