Forside > Børn > Dagtilbud > Udgivelser

Udgivelser

2019 | Dagtilbud

Kortlægning af børns ferie

Denne udgivelse er en kortlægning af omfanget af ferieafholdelse blandt børn i dagtilbud. Kortlægningens formål er at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.

2018 | Dagtilbud

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

For at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres løbende evalueringer i 2018-2020. Denne baselinemåling er gennemført efter sommerferien 2018.

2018 | Dagtilbud

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Som en del af initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud” er der udarbejdet en kortlægning af forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde.

2015 | Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats

Rapport om effekten af to sprogindsatser

I denne formidlende rapport præsenteres resultaterne af de første danske lodtrækningsforsøg, der har undersøgt effekten af systematiske og eksplicitte sprogindsatser i dagtilbud.

Sidst opdateret 21/01 2019