Forside > Børn > Dagtilbud > Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i og uden for dagtilbud

Alle børn i alderen omkring 3 år skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver anledning til at tro, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Samtidig har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsalderen.

Læs dagtilbudslovens regler om sprogvurdering  (§§ 11 og 12) her

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering er at understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling. Det er vigtigt for, at de kan opnå et alderssvarende sprog og kommunikative kompetencer til at trives og udvikles her og nu samt få en god skolegang.

Sprogvurderingen skal anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. Sprogvurderingen skal bidrage til, at sprogstimuleringen i dagtilbuddet bliver tilrettelagt, så der bliver taget afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov. 

Sprogvurderingsredskaber

Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet drifter i dag en IT-understøttelse af sprogvurderingsmaterialet  ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. Materialet kaldes også FKO-sprog. FKO-sprog stilles gratis til rådighed for kommunerne.

Find IT-understøttelsen FKO-sprog her

Materialerne (billedmateriale, registreringsskema, inspirationsmateriale med mere), som skal anvendes til “Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen” findes på KL's hjemmeside

Sprogvurdering 3-6

Børne- og Socialministeriet har fået udarbejdet et sprogvurderingsmateriale ved navn ”Sprogvurdering 3-6”, som er en faglig opdatering af sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”.

Materialer knyttet til ”Sprogvurdering 3-6” kan ikke kombineres eller anvendes i sammenhæng med sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. Det betyder, at der udelukkende kan anvendes materialer til ’Sprogvurdering 3-6’, som er udviklet til ’Sprogvurdering 3-6.

Børne- og Socialministeriet udbyder ikke en it-understøttelse af ’Sprogvurdering 3-6’.

Materialer knyttet til ”Sprogvurdering 3-6” kan ikke anvendes uden en it-understøttelse. Kommuner, der ønsker en digital understøttelse af ”Sprogvurdering 3-6”, skal kontakte en privat IT-leverandør, som tilbyder en IT-understøttelse af materialet. I den forbindelse vil der være adgang til de materialer, der knytter sig til ’Sprogvurdering 3-6’.

Børne- og Socialministeriet har i oktober 2018 offentliggjort en information vedrørende ”Sprogvurdering 3-6”. Informationen omhandler blandt andet oplysning om en gennemgang af materialet i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet samt en uddybning af rim-testen.

Læs informationsskrivelsen her 

Sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn

Der er pt. ved at blive udviklet et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale målrettet børn i alderen 2 år. Det forventes, at materialet er færdigudviklet ved udgangen af 2018.

Læs mere om sprogvurderingsmateriale til 2-årige her

Fold alle teksterne ud eller ind

Information til IT-leverandører om ”Sprogvurdering 3-6”

”Sprogvurdering 3-6” er en videreudvikling af redskabet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. Materialerne er kun tilgængelige for mulige IT-leverandører, som tilbyder IT-understøttelse af materialet.

Materialerne til ”Sprogvurdering 3-6” omfatter følgende materialer, der skal bruges i udregningen af barnets score:

  • Sprogvurderingsskemaer til vurdering af børns sprog på individ- og klasseniveau
  • Materialer til brug for sprogvurderingen
  • Forældreskema
  • Vejledning til sprogvurderingsmaterialet med beregningsnotat
  • Vejledende systembeskrivelse
  • Translatefiler
  • Notat med eksempel på, hvordan barnets konkrete score beregnes

Materialerne er alene målrettet IT-leverandører, som ønsker at udvikle en it-understøttet løsning til ”Sprogvurdering 3-6”.

IT-leverandører, som ønsker at udvikle en it-løsning af ”Sprogvurdering 3-6”, kan kontakte Socialstyrelsen med henblik på adgang til materialerne.

Potentielle leverandører skal være opmærksom på en mulig efterspørgsel fra central hold i forhold til indberetning af data om sprog genereret på baggrund af de sprogvurderinger, som foretages i kommunerne. Der gøres videre opmærksom på, at persondatalovens regler for behandling af personoplysninger skal iagttages.

Sidst opdateret 29/11 2018