Projekter og initiativer

VIDA

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Løft kvalitet i dagtilbud

Dagtilbud | 02/02 2017

Socialstyrelsen tilbyder rådgivnings- og vejledningsindsats til kommuner og dagtilbud med det formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

Årets Dagtilbud 2017

Dagtilbud | 30/08 2017

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark. Uddelingen sker på baggrund af indstillinger fra forældre, personale, ledere eller andre, der har en tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet. Alle kan indstille det dagtilbud de ønsker.

Sidst opdateret 24/04 2015