Forside > Børn > Dagtilbud > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

På denne side kan du finde projekter og initiativer i Socialstyrelsen med relevans for dagtilbud.

Kampagne om førstehjælp

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne om førstehjælp rettet mod alle landets dagtilbud.

Forsøg med målrettede sociale indsatser

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 er der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Dagtilbud | 18/12 2018

1. juli trådte den nye lovgivning om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i kraft. Bl.a. for at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres en evaluering af denne. Evalueringen består af spørgeskemaundersøgelser og casestudier.

Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Dagtilbud | 14/08 2018

Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige vurdering af børns sprog til 2-årsalderen. Socialstyrelsen har derfor indgået kontrakt med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet om at udvikle et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale, der er tilpasset børn i 2-årsalderen.

Årets Dagtilbud 2018

Dagtilbud | 19/06 2018

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt i samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA. Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Årets dagtilbud 2018 blev kåret d. 19. november.

Rådgivning om tidlig opsporing blandt 0-6-årige børn

Dagtilbud | 17/04 2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel blandt små børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Løft kvaliteten i dagtilbud

Dagtilbud | 02/02 2017

Socialstyrelsens praksiskonsulentkorps tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud med det formål at øge kvaliteten i dagtilbud og fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

Sidst opdateret 21/12 2018