Projekter og initiativer

VIDA

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Dagtilbud | 02/02 2017

Socialstyrelsen tilbyder rådgivnings- og vejledningsindsats til kommuner og dagtilbud med det formål at fremme trivsel og læring for børn i udsatte positioner.

Sidst opdateret 24/04 2015