Forside > Børn > Dagtilbud > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Årets Dagtilbud 2019

Dagtilbud | 01/04 2019

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt i et samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, FOA, BUPL og KL. Prisen tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Årets Dagtilbud 2019 kåres i november 2019.

Kampagne om førstehjælp

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 gennemføres en kampagne om førstehjælp rettet mod alle landets dagtilbud.

Forsøg med målrettede sociale indsatser

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 er der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Dagtilbud | 18/12 2018

1. juli trådte den nye lovgivning om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i kraft. Bl.a. for at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres en evaluering af denne. Evalueringen består af spørgeskemaundersøgelser og casestudier.

Rådgivning om tidlig opsporing blandt 0-6-årige børn

Dagtilbud | 17/04 2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel overfor små børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Løft kvaliteten i dagtilbud

Dagtilbud | 02/02 2017

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud. Formålet er at øge kvaliteten i dagtilbud og fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse for børn i udsatte positioner.

Sidst opdateret 18/01 2019