Forside > Børn > Dagtilbud > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Kampagne om førstehjælp

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 gennemføres en kampagne om førstehjælp rettet mod alle landets dagtilbud. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forsøg med målrettede sociale indsatser

Dagtilbud | 21/12 2018

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 er der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Dagtilbud | 18/12 2018

1. juli 2018 trådte den nye lovgivning om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i kraft. Bl.a. for at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres en evaluering af denne. Evalueringen består af spørgeskemaundersøgelser og casestudier. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Rådgivning om tidlig opsporing blandt 0-6-årige børn

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 17/04 2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel overfor små børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Sidst opdateret 18/01 2019