Projekter og initiativer

Udviklingsprogrammet - fremtidens dagtilbud

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 17/04 2015

Udviklingsprogrammet - Fremtidens Dagtilbud er overgået til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

VIDA

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Pædagogiske praksiskonsulenter

Dagtilbud | 02/02 2017

Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat i alt 23 mio. kr. i perioden 2016-2019 til etablering af et korps af pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. De pædagogiske praksiskonsulenter skal, gennem rådgivning og vejledning til det pædagogiske personale i dagtilbud og dagpleje, fremme handlekompetencer, der medvirker til at bryde den negative sociale arv. Med dette projekt igangsættes således en rådgivnings- og vejledningsindsats, der skal understøtte pædagoger i at blive mere fortrolige med pædagogiske redskaber og strategier, der fremmer børns sproglige og non-kognitive udvikling.

Sidst opdateret 24/04 2015