Forside > Børn > Dagtilbud > Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Forløb

Praksiskonsulenterne tilbyder:

  • etårige rådgivnings- og vejledningsforløb målrettet kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner
  • minivejledningsforløb a 10 timers varighed til såvel selvejende og private dagtilbud som kommunale dagtilbud og forvaltninger.

Læs om etårige rådgivnings- og vejledningsforløb her

Læs om minivejledningsforløbene her

Minivejledningsforløb kan søges løbende. Der er ansøgningsfrist den sidste hverdag i hver måned.

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Rådgivningen og vejledningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det kvalitetsarbejde, der er i gang lokalt. 

Centrale temaer i rådgivnings- og vejledningsindsatsen

Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskning har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • en god organisering af læringsmiljøer
  • et styrket forældresamarbejde
  • en stærk faglig ledelse
  • et tydeligt tværfagligt samarbejde.

Der tages afsæt i det børne- og læringssyn, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan.

Find den styrkede pædagogiske læreplan på EMU Dagtilbud

Landsdækkende konferencer

Praksiskonsulenterne afholder i 2017-2019 årlige landsdækkende konferencer for pædagogisk personale, ledere og forvaltninger på dagtilbudsområdet. Temaet for konferencerne er "Dagtilbud af høj kvalitet".

Sidst opdateret 23/01 2019