Forside > Børn > Dagtilbud > Praksiskonsulenterne > Minivejledningsforløb

Minivejledningsforløb

Praksiskonsulenterne tilbyder praksisnær rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud, der ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud og styrke børn i udsatte positioner.

Minivejledningsforløb består af et kort forløb på op til ti timer med fokus på sparring om en problemstilling i den pædagogiske praksis eller af overordnet karakter. Disse forløb kan søges af selvejende, private og kommunale dagtilbud samt af forvaltninger.

Minivejledningsforløb har løbende opstart. Fristen for ansøgning er den sidste hverdag i hver måned (sidste gang er 31. oktober 2019). 

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhold i et minivejledningsforløb

Forløbet designes i samarbejde med den enkelte ledelse/bestyrelse/kommune og tager typisk udgangspunkt i en konkret problemstilling eller udfordring.

Et forløb kan fx bestå af:

  • et opstartsmøde
  • ledelses- og konsulentsparring om en konkret problemstilling/udfordring
  • formidling af viden inden for følgende temaer: organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejde, faglig ledelse og tværfagligt samarbejde.

Kommunen eller det private/selvejende dagtilbud er ansvarlig for implementering af indsatsen samt eventuelle nye tiltag som følge af minivejledningsforløbet.

Kriterier for tildeling af forløb

Socialstyrelsen vurderer ansøgninger ud fra følgende tildelingskriterier:

  • at det selvejende/private/kommunale dagtilbud eller forvaltningen kan beskrive udfordringer med at øge den pædagogiske kvalitet og styrke børn i udsatte positioner
  • at der er ledelsesopbakning til at indgå i minivejledningsforløbet.

Socialstyrelsen foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra ovenstående kriterier, og der lægges desuden vægt på at sikre variation på tværs af de deltagende kommuner og dagtilbud i forhold til størrelse og geografisk placering. 

Økonomi

Deltagelsen i minivejledningsforløbet er gratis for det selvejende, private eller kommunale dagtilbud og for forvaltninger. Ansøgeren skal dog afholde udgifter til personale til møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt eventuel mødeforplejning. 

Hvad kendetegner Praksiskonsulenterne?

Praksiskonsulenterne har:

  • viden om og erfaringer med at understøtte udvikling, forandring og implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner
  • solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen
  • bred faglig viden om de faktorer, der har betydning for kvalitet i dagtilbud
  • et bredt repertoire af metoder og tilgange, som justeres efter den enkelte kommunes og dagtilbuds behov.
Sidst opdateret 23/01 2019