Forside > Børn > Dagtilbud > Praksiskonsulenterne > Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

Praksiskonsulenterne tilbyder etårige rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner, der ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud og styrke børn i udsatte positioner.

Kommuner kan søge om gratis etårige forløb, hvor Praksiskonsulenterne rådgiver og vejleder om, hvordan den pædagogiske kvalitet i dagtilbud kan øges med henblik på at fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner. Kommunen udvælger selv de dagtilbud, der skønnes at have ønske og behov for rådgivning og vejledning.

Helhedsorienteret og praksisnær rådgivning

De etårige rådgivnings- og vejledningsforløb designes og skræddersys i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det kvalitetsarbejde, der er i gang lokalt.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret indsats, der kommer alle børn til gode, herunder børn i udsatte positioner. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhold i et etårigt forløb

Forløbet designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, så det tager udgangspunkt i de udvalgte dagtilbuds pædagogiske arbejde og understøtter kommunens strategier og udviklingsaktiviteter. Forløbet tilpasses forskellige forvaltnings-, dagtilbuds- og praksisniveauer, og målgruppen for forløbet er den overordnede administrative ledelse, dagtilbudsledelse og pædagogisk personale samt kommunale ressourcepersoner.

Et etårigt rådgivningsforløb består af:

  • et opstartsmøde i kommunen med deltagelse af Praksiskonsulenterne, dagtilbudschefen, den kommunale tovholder og andre relevante samarbejdspartnere
  • gennemførelse af en egenvurdering af kommunens styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet
  • styregruppemøder, hvor der bl.a. udarbejdes en forandringsmodel, som fungerer som ramme og styringsredskab i den etårige samarbejdsperiode
  • ledelsessparring med område- og/eller dagtilbudsledere samt sparring med pædagogiske konsulenter
  • arbejdsgruppemøder i de dagtilbud, som indgår i forløbet
  • praksismøder, hvor Praksiskonsulenterne eksempelvis er med i praksis sammen med det pædagogiske personale for at observere eller samskabe praksis. Praksismøder kan også foregå ved konkret sparring eller faglige oplæg med refleksionsøvelser på stue- og personalemøder.

Praksiskonsulenterne understøtter de målrettede indsatser og aktiviteter i dagtilbuddene og den kommunale forvaltning, men det er den deltagende kommune, der er ansvarlig for fremdriften.

Det er vigtigt, at kommunen afsætter ressourcer til at indgå i rådgivnings- og vejledningsforløbet, bl.a. med henblik på senere forankring efter forløbets afslutning. Dertil skal de deltagende dagtilbud afsætte tid til forberedelse og gennemførelse af indsatsen. Det indebærer også deltagelse i møder med Praksiskonsulenterne.

Økonomi

Deltagelsen i rådgivnings- og vejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personale til møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt eventuel mødeforplejning. Kommunen afholder egne transportudgifter til deltagelse i temadage og landsdækkende konferencer.

Hvad kendetegner Praksiskonsulentkorpset?

Praksiskonsulenterne har:

  • viden om og erfaringer med at understøtte udvikling, forandring og implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner
  • solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen
  • bred faglig viden om de faktorer, der har betydning for kvalitet i dagtilbud
  • et bredt repertoire af metoder og tilgange, som justeres efter den enkelte kommunes/det enkelte dagtilbuds behov.
Sidst opdateret 23/01 2019