Om dagtilbud

Langt de fleste danske børn går i dagtilbud. Dagtilbuddene har en vigtig funktion som en tryg ramme, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring.

Dagtilbuddene danner rammen for en stor del af tilværelsen for danske børn mellem 0-5-år. Det giver en enestående mulighed for at skabe gode rammer for børns hverdag, og det medfører samtidig et ansvar for, at kvaliteten i dagtilbuddene er høj, da kvaliteten har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling.

Dagtilbuddene skal både give børnene en god og tryg tid i dagtilbuddet og bidrage positivt til deres udvikling og videre skoleliv. Den gode kvalitet i dagtilbuddene skabes bl.a. gennem en kvalificeret pædagogisk indsats, hvor der tilbydes relationer og aktiviteter, som understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Samtidig er et godt fysisk miljø og en god kontakt mellem institution og hjem vigtige elementer.

Forskning viser, at:

  1. de første år af et barns liv kan have stor betydning for barnets videre livsforløb og muligheder
  2. dagtilbud af høj kvalitet påvirker børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling positivt.

Særligt børn i udsatte positioner profiterer af at være i daginstitutioner, hvor kvaliteten er høj.

Sidst opdateret 12/10 2015