Forside > Børn > Dagtilbud > Om dagtilbud

Om dagtilbud

I Danmark går næsten alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Dagtilbud spiller dermed en central rolle i børns hverdagsliv og skal fremme deres trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer.

BEMÆRK:

Dagtilbudsområdet er efter ressortomlægningen i 2019 overført til Børne- og Undervisningsministeriet.
Siden her opdateres som udgangspunkt ikke. Der henvises generelt til Undervisningsministeriets website og emu.dk.


De pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud skal give børn mulighed for at indgå i fællesskaber, der tilbyder positivt samspil og trygge relationer, og hvor børn og voksne er sammen om det pædagogiske indhold.

Kvaliteten af dagtilbud har afgørende betydning for børns trivsel, både her og nu og på sigt. I de første år af børns liv grundlægges afgørende personlige kompetencer som tillid, nysgerrighed, mod og vedholdenhed. Børns sproglige og kognitive udvikling rummer enorme potentialer i de tidlige år, som skal stimuleres og understøttes både hjemme og i dagtilbud.

For børn, hvis forældre har vanskeligt ved at stimulere deres udvikling, er det af afgørende betydning, at de bliver mødt med særlig opmærksomhed i et dagtilbud af høj kvalitet. Det gælder om at sikre, at de pædagogiske læringsmiljøer giver størst muligt udbytte for alle børn, og om aktivt at involvere forældrene i deres barns udvikling, så de bedre kan understøtte barnet hjemme.

Gode dagtilbud bidrager derfor til, at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud er der udarbejdet en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

Der tages udgangspunkt i tre centrale dele, når den pædagogiske læreplan skal udarbejdes:

  • det fælles pædagogiske grundlag
  • de seks læreplanstemaer
  • brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Sidst opdateret 12/01 2020