Materialer og redskaber

Her finder du materialer og redskaber, der er relateret til området dagtilbud.

Sprogvurderingsredskab

 På KL's hjemmeside finder du bl.a. følgende materialer og redskaber:

  • det IT-understøttede sprogvurderingsredskab 
  • materialer, der knytter sig til sprogvurderingen 
  • vejlednings- og støttemateriale til sprogvurderingen
  • informationsbrev til forældrene. 

Hent sprogvurderingsredskabet og de øvrige materialer på KL's hjemmeside:

Sprogvurderingsredskab og øvrige materialer

IT-understøttende redskaber

Sidst opdateret 18/08 2017