Gå til indhold
Forside > Børn > Dagtilbud

Dagtilbud

Bemærk: Dagtilbudsområdet er blevet ressortomlagt til det nye Børne- og Undervisningsministerium som følge af regeringsdannelsen i juni 2019.

Dagtilbudsområdet er efter ressortomlægningen i 2019 overført til Børne- og Undervisningsministeriet. Det betyder, at en række opgaver og projekter, bl.a. realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan og Praksiskonsulenterne, er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden her opdateres som udgangspunkt ikke. Der henvises generelt til 
Undervisningsministeriets website og emu.dk.

Formålet med denne kortlægning er at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.

EMU Dagtilbud er en digital portal med Børne- og Socialministeriet som afsender. Hensigten med portalen er at kvalificere, understøtte og inspirere praksis i dagtilbud.