Forside > Børn > Dagtilbud > Årets Dagtilbud

Årets Dagtilbud

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt. Det sker i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL og FOA. Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Med prisen for Årets Dagtilbud ønsker Børne- og Undervisningsministriet, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for et udvalgt tema.

Læs om Årets Dagtilbud emu.dk

Årets Dagtilbud har tidligere været forankret i Socialstyrelsen under det daværende Børne- og Socialministeriet, men som følge af ressortomlægningen ved regeringsdannelsen i 2019 hører prisen i dag under Børne- og Undervisningsministeriet.

Evt. spørgsmål kan stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet att. fuldmægtig Sif Hummelgaard Thomsen, sif.hummelgaard@stukuvm.dk, tlf. 30 89 77 04.

 

 

 

Sidst opdateret 12/01 2020