Forside > Børn > Dagtilbud

Dagtilbud

Dagtilbud har en vigtig rolle i forhold til at sikre, at alle børn indgår i velfungerende samspil og trygge relationer, og at de trives, lærer, udvikler sig og dannes til at blive livsduelige mennesker.

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

EMU Dagtilbud er en digital portal med Børne- og Socialministeriet som afsender. Hensigten med portalen er at kvalificere, understøtte og inspirere praksis i dagtilbud.

For at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres løbende evalueringer i 2018-2020. Denne baselinemåling er gennemført efter sommerferien 2018

Formålet med denne kortlægning er at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.