Forside > Børn > Dagtilbud

Dagtilbud

Dagtilbud har en vigtig rolle i forhold til at sikre, at alle børn indgår i velfungerende samspil og trygge relationer, og at de trives, lærer, udvikler sig og dannes til at blive livsduelige mennesker.

Bemærk

Siderne om dagtilbud er ikke opdateret siden ressortomlægningen efter regeringsdannelsen ultimo juni 2019.

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

EMU Dagtilbud er en digital portal med Børne- og Socialministeriet som afsender. Hensigten med portalen er at kvalificere, understøtte og inspirere praksis i dagtilbud.

Hvem skal modtage prisen som Årets Dagtilbud 2019? Der er åbent for indstillinger frem til 2. juni.

Formålet med denne kortlægning er at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.