Gå til indhold
Forside > Børn > Børnene Først > Initiativer, projekter og puljer

Initiativer, projekter og puljer

Her vil du kunne finde et overblik over de forskellige initiativer, projekter og puljer, som hører under reformen Børnene Først. Siden udbygges løbende.

Familiehusene - pulje og rådgivning ude

Landets kommuner kan søge puljemidler til at styrke den tidligere forebyggende indsats på småbørnsområdet, fx via et familiehus. Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, som er uafhængig af ansøgningspuljen, men kan søges særskilt.

Læs mere om hele initiativet her

Rådgivning om udsatte minoritetsetniske familier 

Til efteråret 2022 får landets kommuner igen mulighed for at ansøge om et nyt rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen, som stiller skarpt på at styrke indsatsen for udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier.

Forløbet tilbydes i samarbejde med Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere om rådgivningsforløbet her  

Kommuner med mange børnesager kan få ekstra hjælp 

Har din kommune mange børnesager? Så kan der være hjælp at hente. Frem til den 7. november 2022 kl. 12.00 kan I søge støtte fra ansøgningspuljen ’Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager’.

Læs mere om ansøgningspuljen her

Den permanente Task Force på udsatte børn og unge-området er blevet styrket

I kan nu søge om et Task Force-forløb i 2023. Der er ansøgningsfrist den 1. december 2022. Task Forcen er med aftalen om Børnene Først blevet styrket og har nu et endnu større fokus på medarbejderinddragelse og tydeligere udvikling og forandringer på sagsniveau.

Læs mere om Task Forcen og ansøgning her

Nationalt kickoff-seminar: Nyt netværk om familiehuse for kommuner og regioner

Vil din kommune eller region styrke den tidligt forebyggende og helhedsorienterede indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? 

Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skyder sammen netværkene i gang på et nationalt kickoff-seminar på Hotel Nyborg Strand. Hold øje med Socialstyrelsens nyhedsbrev og hjemmeside, hvor programmet bliver offentliggjort, når der åbnes for tilmelding.

Læs mere om hele initiativet om familiehuse her

Gratis rådgivningsforløb til kommuner om udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier

Oplever jeres kommune, at I mangler viden og redskaber til at støtte minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner i sagsbehandlingen? Socialstyrelsen tilbyder nu gratis rådgivningsforløb til kommuner.

Læs mere om rådgivningsforløbet og ansøgningsprocessen her

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

I videnscenteret bidrager vi til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, fx viden om, hvordan fagpersoner bedst inddrager børn og unge. Det sker bl.a. via rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb, udgivelse af vidensindsamlinger, konferencer og webinarer.

Læs mere om videnscenteret her

Sidst opdateret 27/09 2022