Gå til indhold
Forside > Børn > Børnene Først > Initiativer, projekter og puljer

Initiativer, projekter og puljer

Her vil du kunne finde et overblik over de forskellige initiativer, projekter og puljer, som hører under reformen Børnene Først. Siden udbygges løbende.

Familiehusene - pulje og rådgivning ude

Landets kommuner kan søge puljemidler til at styrke den tidligere forebyggende indsats på småbørnsområdet, fx via et familiehus. Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, som er uafhængig af ansøgningspuljen, men kan søges særskilt.

Læs mere om hele initiativet her

Rådgivning om udsatte minoritetsetniske familier 

Til efteråret 2022 får landets kommuner igen mulighed for at ansøge om et nyt rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen, som stiller skarpt på at styrke indsatsen for udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier.

Forløbet tilbydes i samarbejde med Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere om rådgivningsforløbet

Sidst opdateret 01/07 2022