Gå til indhold
Forside > Børn > Børnene Først > Implementering og partnerskab > Partnerskabet om Børnene Først

Partnerskabet om Børnene Først

Partnerskab om Børnene Først har til formål at bidrage til arbejdet med at sikre en bedre indsats på børneområdet i kommunerne.

Partnerskabets formål er at opnå en praksisnær og bred forankring af lovens intentioner. Her skal de deltagende organisationer i partnerskabet bidrage med viden og erfaringer.

Formålet realiseres ved, at partnerskabet:

 • Giver anbefalinger til at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og unge
 • Bidrager til implementeringen af reformen og barnets lov
 • Følger op på implementeringen af loven.

Derudover skal partnerskabet bidrage til, at udarbejdede løsningsforslag forankres i praksis gennem de deltagende organisationers egen rolle og opgaver på børne- og ungeområdet.

Temaer i partnerskabets arbejde

Partnerskabets arbejde er centreret omkring en række temaer, som er fastlagt i den politiske aftale om Børnene Først, og som skal understøtte implementering af reformen i kommunal praksis:

 • Børneinddragelse
 • Tidlig opsporing og håndtering af underretninger
 • Fremskudt sagsbehandling
 • Kontinuitet i sagsbehandlingen
 • Styring af sagsintensitet.

Deltagerne i partnerskabet

Partnerskabet består af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler
 • Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
 • De Anbragtes Vilkår
 • ForældreLANDSforeningen (FBU)
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL) 
 • Danske Handicaporganisationer (DH)

Møder og arbejdsgrupper

Der afholdes to årlige møder i partnerskabet. Sideløbende med partnerskabets møder nedsættes der et antal arbejdsgrupper, der fx skal udarbejde anbefalinger og andre produkter om de konkrete temaer.

Sidst opdateret 11/07 2022