Gå til indhold
Forside > Børn > Børnene Først > Implementering og partnerskab

Implementering og partnerskab

Implementering af Børnene Først og barnets lov skal understøttes igennem fx undervisning, netværk, faglige redskaber og et partnerskab med centrale organisationer og aktører på området for udsatte børn og unge.

Ændringerne fra serviceloven til barnets lov har stor betydning for kommunernes socialfaglige arbejde.

De centrale elementer i loven, som kræver ny socialfaglig praksis, er:

  • Enkle og fleksible regler
  • Barnets perspektiv i centrum
  • Styrket inddragelse af barnet
  • Nye rettigheder

Socialstyrelsen har fået til opgave at understøtte kommunerne i omsætningen af loven i praksis. Det vil bl.a. ske via kompetenceudvikling, ledelsesunderstøttelse og faglige redskaber.

Partnerskabet består af kommunale repræsentanter, interesseorganisationer og civilsamfundsorganisationer, der løbende vil komme med kvalificerende indspark til implementeringen og udviklingen af fx faglige redskaber og kompetenceudvikling.

Implementeringsaktiviteterne skal nå bredt ud til alle landets kommuner, så en ny praksis forankres hos både ledelse og medarbejdere på tværs af myndigheds-, udfører- og almenområdet.

Sidst opdateret 27/09 2022