Udgivelser

Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier

Dokumenterede metoder børn og unge, Familier med stof- og alkoholmisbrug, Forebyggelse, Forebyggelse og tidlig indsats, Overgreb, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Rusmidler, Sagsbehandling, Vold i nære relationer | 02/04 2020

I Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier udpeger Pluss Leadership, Realize og VIA University College fire centrale kerneelementer, kommuner kan arbejde med, når de møder udsatte familier.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 11/12 2019

Samlet analyse og evaluering af 15 behandlingstilbud for børn og unge fra familier med misbrugsproblemer. Fokus på målgruppe, virkninger, kerneelementer i indsatsen og omkostninger.

Inspirationskatalog. Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 25/06 2019

Kataloget indeholder anbefalinger og erfaringer, der kan anvendes, når man skal tilrettelægge eller drive et behandlingstilbud til børn og unge af forældre med stof- eller alkoholmisbrug.

Midtvejsevaluering af puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 06/02 2018

Udgivelsen beskriver de foreløbige resultater af indsatserne i behandlingstilbuddene til børn og unge, målgruppen og implementeringen af indsatserne.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 19/06 2017

Udgivelsen beskriver indsatser, målgruppe og kontaktoplysninger hos de enkelte behandlingstilbud der er med i puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Sidst opdateret 22/01 2020