Udgivelser

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 11/12 2019

Samlet analyse og evaluering af 15 behandlingstilbud for børn og unge fra familier med misbrugsproblemer. Fokus på målgruppe, virkninger, kerneelementer i indsatsen og omkostninger.

Inspirationskatalog. Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 25/06 2019

Kataloget indeholder anbefalinger og erfaringer, der kan anvendes, når man skal tilrettelægge eller drive et behandlingstilbud til børn og unge af forældre med stof- eller alkoholmisbrug.

Midtvejsevaluering af puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 06/02 2018

Udgivelsen beskriver de foreløbige resultater af indsatserne i behandlingstilbuddene til børn og unge, målgruppen og implementeringen af indsatserne.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 19/06 2017

Udgivelsen beskriver indsatser, målgruppe og kontaktoplysninger hos de enkelte behandlingstilbud der er med i puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Sidst opdateret 22/01 2020