Gå til indhold

Udgivelser

Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

National koordination, Alkohol- og stofmisbrug, Familier med stof- og alkoholmisbrug | 09/09 2022

Forløbsbeskrivelsen anbefalinger tager udgangspunkt i at understøtte et helhedsorienteret, sammenhængende og udviklingsstøttende forløb for den gravide og hendes kommende barn.

Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Børn med funktionsnedsættelser, National koordination, Familier med stof- og alkoholmisbrug | 09/09 2022

Denne forløbsbeskrivelse har fokus på, at den prænatale rusmiddel- og/eller medicineksponering bliver opdaget og taget alvorligt, og at dette danner baggrund for de efterfølgende indsatser. Barnets vanskeligheder kan udvikle sig og intensiveres gennem opvæksten.

Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier

Dokumenterede metoder børn og unge, Familier med stof- og alkoholmisbrug, Vold i nære relationer, Psykiske vanskeligheder | 02/04 2020

I mødet med udsatte familier peger vidensafdækningen på, at kommunerne med fordel kan arbejde med at skabe tidlig kontakt til og opnå tillid fra familierne. Det gøres bl.a. ved at arbejde systematisk med at tage udgangspunkt i familiernes ressourcer.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 11/12 2019

Samlet analyse og evaluering af 15 behandlingstilbud for børn og unge fra familier med misbrugsproblemer. Fokus på målgruppe, virkninger, kerneelementer i indsatsen og omkostninger.

Inspirationskatalog. Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 25/06 2019

Kataloget indeholder anbefalinger og erfaringer, der kan anvendes, når man skal tilrettelægge eller drive et behandlingstilbud til børn og unge af forældre med stof- eller alkoholmisbrug.

Midtvejsevaluering af puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Familier med stof- og alkoholmisbrug | 06/02 2018

Udgivelsen beskriver de foreløbige resultater af indsatserne i behandlingstilbuddene til børn og unge, målgruppen og implementeringen af indsatserne.

Sidst opdateret 22/01 2020