Behandlingstilbud

En ansøgningspulje skal bidrage til udbredelse af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug, så de opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til en ansøgningspulje for perioden 2016-2019.

Puljen skal bidrage til udbredelse af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Formålet er, at børn og unge i målgruppen får hjælp og støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst. Det langsigtede formål med projektet er, at børn af forældre med stof- eller alkoholmisbrug ved at modtage et målrettet behandlingstilbud opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Behandlingstilbuddet evalueres af Rambøll Management Consulting. Evalueringen skal bidrage til at indsamle viden om virkningsfulde indsatser til målgruppen, og til at understøtte og kvalificere projekternes faglige vidensgrundlag. Således skal evalueringen bidrage til generelt at styrke indsatsen overfor børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug i Danmark.

Kommuner samt private og frivillige organisationer har haft mulighed for at ansøge om midler fra puljen. I alt har 15 ansøger fået tilsagn om midler fra puljen i perioden 2016 – 2019.

Læs mere om puljen om behandlingstilbud til børn og unge fra familier med misbrug

Sidst opdateret 27/02 2018