Gå til indhold
Forside > Børn > Anbringelse > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder

Anbringelse | 18/02 2021

Socialstyrelsen vil i et partnerskab med 7-10 åbne døgninstitutioner og opholdssteder, deres respektive driftsherrer og landsdækkende organisationer udvikle og modne en indsats, der kan forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder.

Mere kvalitet i plejefamilier – samarbejde mellem anbringelsessteder

Anbringelse | 29/08 2019

For at en plejefamilie kan støtte op om børn med større udfordringer og hjælpe dem ind i en positiv udvikling og trivsel, er det vigtigt, at der er de nødvendige faglige støtte- og behandlingsmuligheder til rådighed for plejefamilie og barn. På den baggrund blev der som led i satspuljeaftalen for 2018, afsat i alt 14,5 mio. kr. til en ansøgningspulje, til kommuner, der ønsker at etablere et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner. Formålet er at give plejefamilier støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutionerne.

Mere kvalitet i plejefamilier – Kommunale netværk på plejefamilieområdet 2018-2021

Anbringelse | 29/08 2019

Socialstyrelsen igangsatte i 2015 et kommunalt netværk på familieplejeområdet. Med satspuljeaftalen 2018-2021 blev projektperioden for det kommunale netværk forlænget til og med 2021. Formålet med netværket er at fungere som implementeringskanal for både lovgivningsinitiativer og aktuelt bedste viden på plejefamilieområdet. Herudover skal netværket være et forum for kommunal videndeling og erfaringsudveksling.

Mere kvalitet i plejefamilier -Tæt støttede opstartsforløb til plejefamilier

Anbringelse | 29/08 2019

Støtten til plejefamilier i den første tid af en anbringelse skal styrkes, så det sikres, at børn og plejefamilier kommer godt fra start. Socialstyrelsen udvikler et kompetenceforløb til plejefamilier, som kommuner efter deltagelse på kursus gratis kan benytte, når de skal give støtte og vejledning til plejefamilier i starten af anbringelsen.

Sidst opdateret 07/01 2020