Projekter og initiativer

Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Dokumenterede metoder børn og unge, Anbringelse, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/02 2016

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Børne- og Socialministeriet den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning", som skal understøtte børns læsning, læring og trivsel i folkeskolen.

Netværk og familierådslagning

Sagsbehandling, Anbringelse | 02/02 2016

Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.

Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb

Anbringelse | 20/08 2015

Der udarbejdes en håndbog for det gode anbringelsesforløb i en plejefamilie. Formålet med håndbogen er, at kommunerne får et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilieanbringelse.

Partnerskabskommuner

Forebyggelse og tidlig indsats, Sagsbehandling | 17/04 2015

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.

KEEP

Forebyggelse og tidlig indsats, Anbringelse | 17/04 2015

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.

Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Anbringelse, Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/03 2015

Socialstyrelsen afprøver den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus", som skal understøtte børns læring. Metoden "Klub Penalhus" indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn.

Sidst opdateret 02/02 2016