Gå til indhold
Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Klagemuligheder for anbragte børn og unge

Klagemuligheder for anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge, som er fyldt 12 år, kan klage over de afgørelser, som kommunen træffer om barnets eller den unges anbringelse.

Retten til at klage er blot én af de mange rettigheder, som anbragte børn og unge over 12 år har. Via linkene nedenfor kan du se film om anbragte børn og unges rettigheder. Du kan også se, hvilke rettigheder forældrene har:

Børne – og Socialministeriet har lavet denne generelle oversigt over, hvilke afgørelser på børneområdet, der kan klages over, og hvordan der klages. Oversigten er mest rettet til voksne:

Klagemuligheder for børn og unge

Sidst opdateret 09/02 2022