Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Forældrestøtte

Forældrestøtte

Forældre til anbragte børn og unge har brug for at blive inddraget, da det kan bidrage til et bedre anbringelsesforløb.

Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i børnene og de unges liv. Børnene har behov for, at deres forældre inddrages, og har børnene eller de unge en velfungerende kontakt til forældrene, kan det bidrage til et godt anbringelsesforløb. Erfaringerne viser også, at forældrene ofte har brug for støtte i forbindelse med anbringelsen, men ikke altid får den.

Socialstyrelsen har i 2012 udgivet en håndbog om forældrestøtte.

Håndbog om forældresamarbejde og -støtte 

Håndbogen er udviklet til sagsbehandlere, fagpersoner, plejeforældre og studerende, som beskæftiger sig med anbragte børn og unge. Håndbogen har fokus på betydningen af forældresamarbejde, på lovgivning såvel som konkrete redskaber til samarbejdet.

Du kan finde håndbogen her:


Til håndbogen hører der desuden nogle film:

Sidst opdateret 05/10 2017