Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Forældrestøtte

Forældrestøtte

Forældre til anbragte børn og unge har brug for at blive inddraget, da det kan bidrage til et bedre anbringelsesforløb.

Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i børnene og de unges liv. Forældrene har brug for at blive inddraget, og har de en velfungerende kontakt til barnet, kan det bidrage til et godt anbringelsesforløb. Erfaringerne viser også, at forældrene ofte har brug for støtte i forbindelse med anbringelsen men ikke altid får den.

Socialstyrelsen har udgivet en håndbog om forældrestøtte og udbyder også et kursus om forældresamarbejde.

Håndbog om forældresamarbejde og -støtte 

Håndbogen er udviklet til sagsbehandlere, fagpersoner, plejeforældre og studerende, som beskæftiger sig med anbragte børn og unge, og har fokus på betydningen af forældresamarbejde og lovgivning såvel som konkrete redskaber til samarbejdet.

Du kan finde håndbogen her:

Håndbog om forældresamarbejde

Til håndbogen hører der desuden nogle film:

Film om støttepersoner 

Sidst opdateret 21/12 2016