Gå til indhold
Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Socialpædagogiske opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder

Ca. hver 8. af alle anbragte børn og unge bor på et opholdssted. Disse anbringelsessteder kan variere meget i størrelse.

Socialpædagogiske opholdssteder kan levere en samlet socialpædagogisk indsats, som modsvarer barnets eller den unges behov for nære, stabile relationer til voksne.

Der kan være tale om det lille opholdssted, der drives af en familie med fagprofessionel baggrund, og som kan modtage nogle få anbragte børn. Et opholdssted kan også være større og have et antal faguddannede ansatte. Endelig kan der være tale om socialpædagogiske skibsprojekter samt kost- og efterskoler.

Opholdsstedet kan give barnet eller den unge mulighed for at lære at opbygge sociale relationer og netværk. Indsatsen retter sig også mod barnets skolearbejde og samarbejde med skolen, samvær og kontakt med forældrene samt deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fritidstilbud uden for opholdsstedet.

Endelig er en vigtig opgave for et opholdssted dén gradvise forberedelse og overgang til en ungdoms- og voksentilværelse efter anbringelsen, som alle børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har brug for.

Sidst opdateret 26/03 2018