Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Netværkspleje > Inspirationsmateriale om netværksanbringelser

Inspirationsmateriale om netværksanbringelser

Inspirationsmaterialet formidler de nyeste forskningsresultater, teori og lovgivning samt konkrete arbejdsredskaber på anbringelsesområdet.

Netværksanbringelser er ofte forbundet med en række udfordringer og dilemmaer, og de stiller særlige krav til de professionelle omkring barnet. Social- og Indenrigsministeriet har derfor i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns Kommune i 2011 udgivet et inspirationsmateriale om netværksanbringelser.

Formålet med inspirationsmaterialet er at styrke kvaliteten og støtte kommunerne i arbejdet med at undersøge og inddrage netværket i afklaringen omkring en anbringelse og i det efterfølgende forløb med at godkende og uddanne netværksplejefamilier. Materialet omsætter lovgivning samt nyeste forskningsresultater og teori på området til konkrete redskaber, der kan anvendes af praktikere i det daglige arbejde. Målgruppen er såvel nyansatte som mere erfarne medarbejdere, der arbejder med børnesager.

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser


Sidst opdateret 26/03 2018