Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Netværkspleje > Inspirationsmateriale om netværksanbringelser

Inspirationsmateriale om netværksanbringelser

Inspirationsmaterialet formidler de nyeste forskningsresultater, teori og lovgivning på området. Samtidig giver det en række konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, netværksanbringelser ofte er forbundet med.

Netværksanbringelser er ofte forbundet med en række udfordringer og dilemmaer, og de stiller særlige krav til de professionelle omkring barnet. Social- og Indenrigsministeriet har derfor i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns Kommune udgivet et inspirationsmateriale om netværksanbringelser.

Formålet med inspirationsmaterialet er at styrke kvaliteten i arbejdet med at undersøge og inddrage netværket i undersøgelsesprocessen samt i det efterfølgende forløb med at forundersøge, godkende og uddanne netværksplejefamilier. Et andet formål er at omsætte lovgivning samt nyeste forskningsresultater og teori på området til konkrete redskaber, der kan anvendes af praktikere i det daglige arbejde. Målgruppen er såvel nyansatte som mere erfarne medarbejdere, der arbejder med børnesager.

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser


Sidst opdateret 13/10 2015