Netværkspleje

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn eller den unge, der bliver anbragt. Det kan enten være en slægtsrelation eller relationer fra barnets netværk, såsom en pædagog, fodboldtræner eller ven af familien.

Børn, der er anbragt i netværksplejefamilier, adskiller sig ikke fra børn, der er anbragt i almindelige plejefamilier. Der er dog forskning, der tyder på, at anbringelsesårsagen oftere udelukkende er knyttet til forældrenes problematikker og i mindre grad til barnets egne problematikker.

Praksisviden og forskning fortæller enstemmigt, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Netværksanbringelser er mere stabile og skaber bedre kontinuitet for barnet, samtidig med at barnet ofte får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, det allerede har.

Flere kommuner har igennem de seneste år haft som mål, at størstedelen af deres anbringelser skal ske i familiepleje, og at netværket skal afsøges forud for en anbringelse for at afdække, om der er en mulighed for at anbringe barnet eller den unge i netværkspleje.

Netværksplejefamilier skal ligesom almindelige plejefamilier godkendes. Familierne skal derudover gennemføre et kursus for at blive plejefamilie. Dog gælder der ikke de samme godkendelseskriterier for netværksplejefamilierne. Relationen mellem barn og familie vægtes højere i godkendelsesprocessen, end den gør i godkendelsesprocessen af almindelige plejefamilier. Udover relationen mellem barn og familie, vurderes familiens motivation, kompetencer og ressourcer. Det er anbringelseskommunen, der står for godkendelsen af en netværksplejefamilie, og som efterfølgende er ansvarlig for at tilbyde kurser, efteruddannelse og supervision. 

Sidst opdateret 12/04 2017