Netværkspleje

En netværksplejefamilie rekrutteres fra det netværk, der omgiver barnet. Der kan være tale om en slægtsrelation eller en relation til en person fra barnets øvrige netværk.

Børn, der er anbragt i netværksplejefamilier, adskiller sig ikke fra børn, der er anbragt i almindelige plejefamilier. Der er dog forskning, der tyder på, at anbringelsesårsagen oftere udelukkende er knyttet til forældrenes problematikker og i mindre grad til barnets egne problematikker.

Praksisviden og forskning fortæller, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Netværksanbringelser er mere stabile og skaber bedre kontinuitet for barnet, samtidig med at barnet ofte får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, det allerede har.

Et fokus på en systematisk inddragelse af netværket sætter kommunen i stand til at vurdere, om der er en familie i netværket, der vil kunne fungere som netværksplejefamilie for det barn, som skal anbringes uden for hjemmet.

Se mere om netværksinddragende metoder her 

Netværksplejefamilier skal ligesom andre plejefamilier godkendes, og fordi en netværkspleje bygger på en særlig og forudgående relation mellem plejefamilie og barn, er der tale om en konkret godkendelse af plejefamilien. Det er barnets hjemkommune, som står for godkendelsen. En netværksplejefamilie bliver altså ikke generelt godkendt af socialtilsynet til at modtage plejebørn i al almindelighed. Netværksplejefamilien skal gennemføre et kursus for at blive plejefamilie. Godkendelseskriterierne for netværksplejefamilier er ikke de samme som for andre typer af plejefamilier. Relationen mellem barn og netværksplejefamilie er det primære, og derudover vurderes familiens motivation, kompetencer og ressourcer.

Socialstyrelsens håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Socialstyrelsens håndbog om Barnets reform

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Sidst opdateret 13/09 2018