Gå til indhold
Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Kost- og efterskoler

Kost- og efterskoler

Et ophold på en kost- eller en efterskole, herunder på en fri grundskole med kostafdeling, er en god foranstaltning for mange børn og unge. Enten som led i en forebyggende indsats eller i form af en anbringelse.

Kost- eller efterskoleophold kan anvendes som en anbringelse uden for hjemmet, hvis skolen er godkendt som anbringelsessted. Opholdet på skolen kan også være led i en forebyggende indsats. Her kan der ydes økonomisk støtte til forældrene, hvis de ikke selv har økonomien til barnets eller den unges ophold. I sådan et tilfælde har barnet eller den unge behov for en særlig støtte, men ikke i en sådan grad, at der skal være tale om en anbringelse. Når en kost- eller efterskole anvendes som forebyggende foranstaltning, behøver skolen ikke være generelt godkendt som anbringelsessted, men skal kunne give det konkrete barn eller unge den støtte i hverdagen, som barnet eller den unge har behov for.

Socialstyrelsen offentliggjorde i 2006 en undersøgelse, der viser, hvordan kommunerne bruger kost- og efterskoler som enten forebyggende foranstaltning eller som anbringelsesform.

Arbejdet med udsatte unge på kost- og efterskoler

Sammenfattende peger undersøgelsen på, at et ophold eller en anbringelse på en kost- eller en efterskole er en god foranstaltning for mange unge. De unge oplever at en forbedring af deres livssituation, deres sociale kompetencer og deres faglige niveau, og en stor del af de unge kommer i gang med en uddannelse eller et job efter opholdet på skolen.

Sidst opdateret 26/03 2018