Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Kost- og efterskoler

Kost- og efterskoler

Hvordan kan kost- eller efterskoler anvendes som anbringelses- eller opholdssted?

De kommunale myndigheder har mulighed for at anvende et kost- eller efterskoleophold som en foranstaltning i henhold til servicelovens.

Der er en grundlæggende forskel mellem kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, som bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.

Socialstyrelsen offentliggjorde i 2006 en undersøgelse, der viser, hvordan kommunerne bruger kost- og efterskoler som forebyggende foranstaltning og som anbringelsesform.

En god foranstaltning

Sammenfattende peger undersøgelsen på, at et ophold eller en anbringelse på en kost- eller efterskole er en god foranstaltning for mange unge. De unge, der gennemfører et ophold på en kost- eller efterskole, oplever en forbedring af deres livssituation, deres sociale kompetencer og deres faglige niveau. En stor del af de unge kommer også i gang med en uddannelse eller et job efter deres ophold.

På trods af den positive vurdering af kost- og efterskoler som social foranstaltning, er der gennemgående tale om en foranstaltning, der kun anvendes af de kommunale myndigheder i begrænset omfang.

Ligeledes er der tale om en form for indsats, hvor praksis i fx de kommunale myndigheders sagsbehandling ikke er systematisk og standardiseret. Ofte er der tale om vellykkede indsatser, hvor parterne løbende og efterfølgende er tilfredse med opholdet, men det er ikke i alle tilfælde et resultat af den gennemarbejdede og velplanlagte sagsbehandling.

Størstedelen af eleverne i undersøgelsen angiver selv, at de har det bedre nu, end før de var på kost- eller efterskolen. Noget af det, som de unge og forældrene fremhæver som positivt ved deres ophold på kost- og efterskoler, er:

  • Den tydeligere opmærksomhed på deres konkrete faglige behov, som de unge oplever fra de voksne på skolerne – og specielt på kostskolerne.
  • Det mere intensive læringsmiljø, som skolerne kan stille til rådighed sammenlignet med de folkeskoler, de unge kommer fra.
  • Den positive sociale kontakt, de unge giver udtryk for at have fået til ligestillede unge.
  • De får ansvar og lærer at klare sig selv, hvilket resulterer i større selvstændighed.
  • Den positive personlige udvikling, de mener at have gennemlevet under opholdet.

Læs hele undersøgelsen:

Arbejdet med udsatte unge på kost- og efterskoler

Sidst opdateret 20/04 2017