Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Almindelig familiepleje

Almindelig familiepleje

Over halvdelen af de børn i Danmark, der er anbragt, bor hos en plejefamilie. Ofte er det mindre børn og børn med lettere vanskeligheder, der anbringes i plejefamilier. Der findes forskellige former for plejefamilier, herunder almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, der både med og uden særlige sociale eller pædagogiske forkundskaber giver plads til et barn, der har behov for særlig støtte og omsorg. Det fremgår af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik for 2015, at årsagen til anbringelse for alle anbragte børn i 2015 i 15 % af afgørelserne udelukkende var knyttet til deres forældre. For de øvrige afgørelser er årsagen enten knyttet til barnet selv eller en kombination af begge. I 28 % af afgørelserne, hvor årsagen placeres hos barnet, angives udadreagerende adfærd hos barnet som årsagen for anbringelsen.

Studier af samtlige former for familiepleje viser, at børn, der anbringes i familiepleje, ofte har en baggrund med fysiske overgreb, seksuelle overgreb eller omsorgssvigt. Anbringelsesstatistikken viser, at flere piger end drenge anbringes i familiepleje. Andelen af børn og unge med en etnisk minoritetsbaggrund, som anbringes hos plejefamilier, er lidt mindre end for gruppen af etnisk danske børn og unge.

Almindelige plejefamilier skal godkendes og gennemføre et grundkursus for at blive plejefamilie. Almindelige plejefamilier kan enten blive godkendt som generelt egnede eller som konkret egnede, hvor de godkendes som egnede til at være plejefamilie til ét eller flere konkrete børn.

Der er de seneste år kommet et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, da forskning peger på, at et trygt omsorgsmiljø med mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne, er vigtigt for at sikre en god anbringelse for barnet. Det er også vigtigt for en god anbringelse at finde en plejefamilie, der matcher barnets behov. Ligeledes er det vigtigt, at barnet selv ønsker at være i plejefamilien, og at barnet fra starten af anbringelsen accepteres af plejefamilien.

Socialstyrelsens håndbog om anbringelsesreformen

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Sidst opdateret 19/04 2017