Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelsesformer > Almindelig familiepleje og kommunal familiepleje

Almindelig familiepleje og kommunal familiepleje

Over halvdelen af de børn i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, bor i plejefamilie. Familiepleje anvendes mere og mere.

En almindelig plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, som ikke behøver at have nogen særlig pædagogisk baggrund eller uddannelse. For at blive almindelig plejefamilie skal familien godkendes af socialtilsynet og skal gennemføre et grundkursus i at være plejefamilie. En almindelig plejefamilie kan også blive konkret godkendt til at modtage ét eller flere konkrete børn. I sådanne tilfælde er det barnets hjemkommune, som står for godkendelsen.

Til de børn og unge, som har brug for en mere omfattende støtte, findes kommunale plejefamilier. Disse plejefamilier har ofte en lang erfaring som plejefamilie, og de kan evt. have særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det sætter dem i stand til at have børn i pleje, som har tungere problemer, end børn i plejefamilier normalt har. Også kommunale plejefamilier skal være enten generelt eller konkret godkendte.

Der er de seneste år kommet et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, da forskning peger på, at et trygt omsorgsmiljø med mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne er væsentligt, når anbringelsen skal være god for barnet. Det imødekommes ved anbringelse i plejefamilie, hvis der vel at mærke sker en god matchning mellem barn og plejefamilie. Ligeledes er det vigtigt, at barnet selv ønsker at være i plejefamilien, og at barnet fra starten af anbringelsen accepteres af hele plejefamilien, dvs. også af plejeforældrenes egne børn.

Socialstyrelsens håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Socialstyrelsens håndbog om Barnets Reform

Sidst opdateret 30/08 2018