Gå til indhold

Døgninstitution

Ca. en femtedel af de børn og unge i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, bor på en døgninstitution.

Alle døgninstitutioner har til opgave at sikre de anbragte børn og unge omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Institutionerne varierer ift. målgruppe, socialpædagogisk tilgang og interventionsmuligheder. Døgninstitutioner omfatter almindelige døgninstitutioner, delvist lukkede døgninstitutioner eller døgninstitutioner med lukkede afdelinger. Der kan også være tale om sikrede døgninstitutioner eller døgninstitutioner for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Den primære målgruppe på de almindelige døgninstitutioner er børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemstillinger, herunder børn og unge hvis forældre af forskellige grunde ikke kan tage vare på deres børn.

Målgruppen på delvis lukkede døgninstitutioner eller døgninstitutioner med lukkede afdelinger er børn og unge med negativ og udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd. Problemstillingerne hos disse børn og unge kræver ofte et længerevarende behandlingsforløb. Et særligt kendetegn ved de lukkede institutioner og afdelinger er, at personalet har mulighed for at låse yderdøre i perioder. Det er med til at gøre interventionen mindre indgribende, fordi den kan begrænses til præcis den tidsperiode, hvor det er nødvendigt at tilbageholde eller fastholde barnet eller den unge. Sikrede døgninstitutioner er derimod kendetegnet ved at indeholde mindst én sikret afdeling, hvor en konstant aflåsning af yderdøre og vinduer er mulig.

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Disse døgninstitutioner har børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som deres primære målgruppe. Børnene og de unge har behov for behandling eller anden støtte fx i form af undervisning, og disse institutioner inddrager viden om handicap- og psykiatriområdet i det socialpædagogiske arbejde.

Sidst opdateret 26/03 2018