Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge

Anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge

Serviceloven sikrer lige muligheder for alle børn. Anbragte børn med anden etnisk baggrund end dansk skal derfor sikres lige muligheder for en plejefamilie. Barnets bedste skal varetages med udgangspunkt i hvert enkelt barns vilkår og behov.

Tidligere erfaringer fra landets kommuner har peget på, at der mangler plejefamilier, der kan modtage børn og unge med anden etnisk baggrund. Både plejefamilier med etnisk dansk baggrund og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor igangsatte Socialstyrelsen i 2007 en række initiativer, der samlet skulle bidrage til, at der blev hvervet flere plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. 

I december 2010 udsendte Socialstyrelsen desuden en forskningsoversigt over anbringelser af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund til samtlige kommuner. Læs forskningsoversigten her: 

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Når et barn bliver anbragt i en familiepleje, er det en meget stor omvæltning – både for barnet, barnets familie og plejefamilien. Når etniske minoritetsbørn anbringes, kan der desuden være nogle udfordringer, der knytter sig til barnets kulturelle, religiøse og sproglige baggrund.

For at understøtte plejefamilierne i at imødekomme de særlige behov, som anbragte børn og unge har, bør kommunen have et beredskab, der kan støtte og vejlede familierne, hvis der opstår tvivl, misforståelser og vanskeligheder. Især i starten af anbringelsesforløbet er det vigtigt at være opsøgende i forhold til plejefamilierne, idet forskningen peger på, at de fleste sammenbrud i anbringelsen sker i løbet af den første tid.

Ved at have et beredskab kan bekymringer afklares tidligt, og man kan sikre en god start og et godt plejeforløb – til barnets bedste.

Socialstyrelsen har i 2009 i forbindelse med initiativerne om hvervning af plejefamilier til etniske minoritetsbørn og -unge udarbejdet en pjece til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter i kommunerne, som kan findes her: 

Til udviklingskonsulenter, rådgivere og familieplejekonsulenter

Pjecen indeholder forslag til, hvordan kommunen kan opbygge et beredskab, der kan støtte og vejlede plejefamilier med etniske minoritetsbørn og derved sikre nogle gode anbringelsesforløb for børnene og de unge.

Sidst opdateret 20/04 2017