Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse > Anbragtes trivsel

Anbragte børn og unges trivsel

Hvordan trives anbragte børn og unge? Det spørgsmål er grundlaget for trivselsundersøgelsen, som udkom i februar 2017. Formålet med undersøgelsen er at give en fast, tilbagevendende ”temperaturmåling” på trivslen blandt anbragte børn og unge.

Undersøgelsen foretages hvert andet år med det formål at foretage en ”temperaturmåling” af anbragte børn og unges trivsel. Undersøgelserne bruges til at supplere de tal og statistikker, som i forvejen er tilgængelige via Danmarks Statistik. Det unikke ved trivselsundersøgelsen er, at det er de anbragte børn og unge selv, som kommer til orde.

”Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal selvfølgelig inddrages og høres i deres egen sag. Men det er også vigtigt, at vi mere generelt tager en temperaturmåling på, om vi nu også lykkes med at få børnene og de unge til at trives; om der er noget, vi kan gøre bedre?” - forhenværende Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Manu Sareen.

Undersøgelsen

Undersøgelsen tager udgangspunkt i anbragte børn og unge mellem 11 og 17 år. Det er servicelovens § 46, som er rammen for den hjælp og støtte, der gives til denne gruppe børn og unge og dermed for undersøgelsen. Et af undersøgelsens delmål er at skabe et bedre vidensgrundlag på anbringelsesområdet. Det er SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen. Undersøgelsen bygger på interviews og spørgeskemaer.

Spørgsmålene

Spørgsmålene dækker nedenstående emner, som til sammen skal give et billede af anbragte børn og unges trivsel. Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende temaer:

  • Hverdagen på anbringelsesstedet
  • Trivsel, helbred og fritid
  • Kontakt med familien
  • Netværk og nære relationer
  • Skolegang
  • Risikoadfærd og kriminalitet
  • Medinddragelse 
Sidst opdateret 24/02 2017