Forside > Børn > Anbringelse > Konferencemateriale > Konferencen: Plejefamilier med særlige opgaver

Konferencen: Plejefamilier med særlige opgaver

Socialstyrelsen afholdte i februar 2014 konferencen: Plejefamilier med særlige opgaver for kommunale ledere og medarbejdere samt øvrige praktikere og eksperter på anbringelsesområdet.

Konferencen bragte praktikere, eksperter og forskere sammen for at sætte fokus på kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. 

Forskellige nationale og kommunale udviklingstiltag har sat fokus på at styrke de rette kompetencer og organisatoriske rammer for at fremme anvendelsen af denne type plejefamilie. 

På konferencen formidledes bl.a. resultater fra 13 kommuner, der gennem tre år har haft fokus på at styrke anvendelsen af plejefamilier med særlige opgaver og de organisatoriske rammer på plejefamilieområdet. 

Kommunerne har arbejdet med godkendelse af plejefamilier med særlige opgaver, matchning af plejefamilier og børn samt kompetenceudvikling og støtte til plejefamilierne.

Her kan du hente diverse oplæg fra konferencen: 

Sidst opdateret 16/10 2015