Gå til indhold
Forside > Børn

Børn

Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, kommunen kan iværksætte efter serviceloven, når det vurderes, at det vil være det mest formålstjenstlige til at imødekomme den unges behov for hjælp. Anbringelsen kan ske både med og uden samtykke fra forældrene og den unge, der er fyldt 15 år.

Faglig ledelse og styring

Socialstyrelsen arbejder for at understøtte god faglig ledelse og styring af området for udsatte børn og unge.

Forebyggelse og tidlig indsats

Det er vigtigt at sætte tidligt ind med forebyggende indsatser for, at flere børn og unge i udsatte positioner oplever gode opvækstbetingelser, der indebærer trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Overgreb

Voldelige, psykiske og seksuelle overgreb kan have alvorlige konsekvenser. Socialstyrelsens initiativer spænder fra opsporing af overgreb, revidering af de kommunale beredskaber, over en tværsektoriel indsats i børnehuse til professionel rådgivning.

Familier med stof- eller alkoholmisbrug

Socialstyrelsen arbejder på at udbrede gratis behandlingstilbud til børn, så de opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Sidst opdateret 29/08 2019