Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

27 okt

Metodekursus om ICS

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
28 okt

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

Efteruddannelse | Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
02 nov

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

UC Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
03 nov

Videnskursus om underretninger

Kirsten KlyngeUCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
03 nov

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik.
05 nov

Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Fredericia Messecenter
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter. Konferencen samler op på viden og erfaringer med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.
09 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
09 nov

Metodekursus i samarbejdsmodellen (Roskilde)

Efteruddannelse Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.
10 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Aarhus

DGI Huset, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
11 nov

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (Roskilde)

Hjemløshed Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du allerede gennemført metodekurset i bo-støttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig. På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation
17 nov

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
​Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
19 nov

Konference: ICS Superbrugerseminar 2020

Hotel Park i Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen inviterer igen i år til superbrugerseminar og en dag med fokus på inspiration, vidensdeling og de nyeste udviklingstendenser.
19 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Roskilde

Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
26 nov

Nordisk konference om hjemløshed

Odeon Odeons Kvarter 1 5000 Odense C Danmark
'Social støtte og boliger til mennesker, der oplever hjemløshed' er temaet for konferencen, der er målrettet alle de nordiske lande.
01 dec

VISO-konferencen 2020

Nyborg Strand
VISO-konferencen afholdes d. 1. december 2020 og giver viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
Viser 31-47 af 47. Per side 10 20 30 100
1 / 2