Aktiviteter

25 okt

Videnkursus om underretninger

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
25 okt

Neurodagen 2018

Odeon, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og COK byder for tredje gang velkommen til Neurodagen - hjernen i socialt perspektiv. I år afholdes konferencen den 25. oktober i Odense.
25 okt

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
30 okt

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
01 nov

Videnkursus om opfølgning og det personrettede tilsyn

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning og det personrettet tilsyn, herunder forståelse for vigtigheden af at have en sagsbehandlingsskik, der sikrer, at opfølgning sker, når der er sagligt belæg og behov for det.
06 nov

Videnkursus om at skrive en sag

Jelling/Vejle
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
06 nov

Videnkursus om overgreb på børn og unge

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
08 nov

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
08 nov

Kursus for koordinatorer i ungdomssanktionen

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Koordinatorkurset klæder deltagerne på til at kunne varetage rollen som koordinator for unge, der idømmes en ungdomssanktion. Kurset giver viden om ungdomssanktionen samt en introduktion til koordinatorrollen.
13 nov

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
20 nov

Videnkursus om den gode afgørelse

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
20 nov

Konference: Velfærdsteknologi og IKT

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, 5000 Odense C.
Arbejder du med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser? Og har du brug for input til, hvordan velfærdsteknologiske og informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) løsninger kan støtte målgruppen i bedre at mestre hverdagen? Så tilmeld dig Socialstyrelsens konference den 20. november 2018.
21 nov

Videnkursus om opsporing af udsatte børn og unge

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Kurset giver forsknings- og praksisbaseret viden og brugbare redskaber til opsporing af børn i udsatte positioner samt viden om egne og andre fagprofessionelles handlepligt og muligheder.
21 nov

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
21 nov

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
21 nov

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
22 nov

Videnkursus om underretninger

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
04 dec

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
06 dec

Videnkursus om adoption uden samtykke

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
12 dec

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
Viser 31-50 af 50. Per side 10 20 30 100
1 / 2