Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

25 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (København)

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temadagen har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer og meningsfuld hverdag.
26 nov

Skolegang og skolevægring

SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
26 nov

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
26 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Odense)

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale U175
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temadagen har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer og meningsfuld hverdag.
27 nov

Videnskursus om børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
27 nov

Udskudt tilmeldingsfrist til konference - 27. nov., Nyborg

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Du kan stadig nå at sikre dig en plads til Praksiskonsulenternes konference om dagtilbud af høj kvalitet. Den nye tilmeldingsfrist er 1. oktober 2019. Find link til tilmelding øverst i aktiviteten.
28 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Aalborg

Ældre- og Handicapforvaltningen - Aalborg Kommune, Storemosevej 19, 9310 Vodskov.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
02 dec

Netværksmøde for § 110 boformer i Valby

Kollegiet Gl. Køge Landevej Gl. Køge Landevej 137 2500 Valby
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 2. december.
03 dec

Brugen af §11.3 i den tidligt forebyggende indsats

UC Syd, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
​Hvordan kan Servicelovens §11. 3 understøtte en tidlig forebyggende indsats? Og hvordan omsætter vi juridiske muligheder til socialfagligt arbejde i praksis?
03 dec

VISO-konferencen 2019

Nyborg Strand
VISO-konferencen afholdes d. 3. december 2019 og giver viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd.
03 dec

Videnskursus om efterværn

UC Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
04 dec

Børn som pårørende

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
04 dec

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
09 dec

Inspirationsmøde: Børn og unges hverdagsliv i en tidlig og forebyggende indsats

Odeon, Odeons Kvarter 1 5000 Odense C
Et godt hverdagsliv er afgørende for at styrke børn og unges trivsel, mestringsevne og relationer. Det sætter vi fokus på ved et inspirationsmøde den 9. december, hvor vi også skal høre VIVE fortælle om en række kommuners arbejde med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats.
19 dec

Videnskursus om matchning til en foranstaltning

Kbh Prof. Højskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
13 jan

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Holstebro

Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
16 jan

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Odense

Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
04 feb

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Tønder

Skærbækcentret, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
25 feb

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Vordingborg

DGI Huset, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
03 mar

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Bornholm

Åkirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
Viser 31-50 af 50. Per side 10 20 30 100
1 / 2