Aktiviteter

11 jan

ADHD-konference

Odeon, Odense C.
Socialstyrelsen inviterer til konference med fokus på indsatser, der kan øge mestringen i familier med ADHD. Vær med torsdag den 11. januar 2018 i Odense og få den nye nationale ADHD-handleplan med hjem.
17 jan

Videnkursus om opfølgning og det personrettede tilsyn

VIA, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg
Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning og det personrettet tilsyn, herunder forståelse for vigtigheden af at have en sagsbehandlingsskik, der sikrer, at opfølgning sker, når der er sagligt belæg og behov for det.
17 jan

Informationsmøde: Investering i efterværn

Edisonsvej 1, 5000 Odense C
Der inviteres til informationsmøde den 17. januar om ansøgningspuljen til investering i efterværn for perioden 2018-2020. Puljen udmeldes i januar og har ansøgningsfrist i marts 2018. Deltagelse i informationsmødet er gratis.
18 jan

Fyraftensmøde om ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug - Aarhus

Alkohol- og stofmisbrug | Psykiske vanskeligheder | Dokumenterede metoder voksne og handicap Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus
Kom og lær af erfaringer og god praksis i arbejdet med ACT-metoden over for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Socialstyrelsen, Rambøll og VIVE afholder gratis fyraftensmøde den 18. januar 2018 i Aarhus.
19 jan

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM. Kurserne afholdes i januar og februar 2018.
23 jan

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
23 jan

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
23 jan

Konference: FIT i Danmark – implementering og erfaringer

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen og COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) byder velkommen til en dag for alle, der arbejder med FIT (Feedback Informed Treatment) – eller overvejer at gøre det – og som er interesserede i at høre om brug og implementering af metametoden FIT
25 jan

Fyraftensmøde om ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug - København

Alkohol- og stofmisbrug | Psykiske vanskeligheder | Dokumenterede metoder voksne og handicap Hannemanns Alle 53, 2300 København S
Kom og lær af erfaringer og god praksis i arbejdet med ACT-metoden over for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Socialstyrelsen, Rambøll og VIVE afholder gratis fyraftensmøde den 25. januar 2018 i København.
29 jan

Videnkursus om introduktion til opsporing af udsatte børn og unge

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset får du teoretisk og forskningsbaseret viden på området opsporing af udsatte børn og unge. Du bliver klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systematisk vis kan bidrage til at spore indikatorer på mistrivsel og overgreb, og derudfra foretage en bekymringsafklaring – og evt. underretning.
29 jan

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1,lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM. Kurserne afholdes i januar og februar 2018.
05 feb

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
06 feb

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnets særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
07 feb

Videnkursus om adoption uden samtykke

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
08 feb

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andrekommende brugere af SØM. Kurserne afholdes i januar og februar 2018.
21 feb

Videnkursus om introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset formidler viden om ICS som tænkning, teoretisk grundlag og metodik i arbejdet med udsatte børn og unge samt relevant lovgivning på det socialfaglige område. Der fokuseres på, hvordan man arbejder med ICS i en kommunal sammenhæng, herunder udfordringer og faldgrupper.
21 feb

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andrekommende brugere af SØM. Kurserne afholdes i januar og februar 2018.
23 feb

Temadag om kompleks erhvervet hjerneskade

Rehabilitering Konferencecenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Fredag den 23. februar 2018 gentager Socialstyrelsen temadagen vedrørende forløbsbeskrivelsen om kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen byder på oplæg inden for temaerne organisering og samarbejde samt identitetsrekonstruktion
26 feb

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
27 feb

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
Viser 1-20 af 32. Per side 10 20 30 100
1 / 2