Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

20 aug

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
03 sep

Videnskursus om skolegang og skolevægring

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
03 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb – Region Hovedstaden

Overgreb Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15 2450 København SV.
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
04 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Sjælland

Overgreb Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
07 sep

Videnskursus om matchning til en foranstaltning

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
08 sep

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Roskilde)

Dokumenterede metoder voksne og handicap | Efteruddannelse | Hjemløshed Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænsetog fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at afage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk
08 sep

Videnskursus om underretninger

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
08 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Kbh Prof. Højskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
08 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Samspillet med etniske familier kan opleves udfordrende. Forskellige kulturelle forståelser og traumer spiller en væsentlig rolle. Så hvordan styrker man samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund? Dette får du muligheden for at lære, ved netop at deltage i dette kursus.
09 sep

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien

Messecenter Fredericia Messe C Vestre Ringvej 101 7000 Fredericia
Socialstyrelsen inviterer til konference om kvalitet i socialpsykiatrien. Vær med den 9. september 2020, når Socialstyrelsen sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien og kom hjem med ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering.
10 sep

Videnskursus om børn som pårørende

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
14 sep

Lancering af VUM 2.0 og FFB, Virtuel konference

Online via link
Få en introduktion til den opdaterede Voksenudredningsmetode, når Socialstyrelsen sammen med KL præsenterer VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber, FFB.
15 sep

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset bygger oven på dit kendskab fra videns-kurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.
15 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Midtjylland

Overgreb Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
21 sep

Informationsmøde om ændringerne i servicelovens § 101

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V - det er også muligt, at deltage virtuelt
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om de ændringer i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug, som blev vedtaget i Folketinget den 17. december 2019.
22 sep

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn (Aarhus)

Efteruddannelse | Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
23 sep

Videnskursus i netværk og social inklusion (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elementer i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
23 sep

Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats

SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg
Op mod 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Med Lov om kommunal indsats til unge under 25 år får kommunerne ansvaret for at vende den negative udvikling på netop dette område.
23 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Syddanmark

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
24 sep

Netværksmøde - multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder netværksmøde om multiple funktionsnedsættelser i Middelfart - denne gang med fokus på tilgangen "Intensive Interaction".
Viser 1-20 af 47. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3