Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

23 sep

Frivillighedskonference 2019

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Samspillet mellem det frivillige engagement og kommuner og regioner er omdrejningspunktet for årets nationale frivillighedskonference, der finder sted den 23. september. Vær med og få ny inspiration til samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet.
23 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Syddanmark

Overgreb Hotel Park Viaduktvej 28 5500 Middelfart
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
25 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
Ønsker du at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
25 sep

Temadag om autisme og social isolation hos unge voksne

Aarhussalen Sankt Knuds Torv 3, 1. sal 8000 Aarhus C
Hvad ved vi om autisme og social isolation hos unge voksne? Og hvilke metoder er bedst til at hjælpe målgruppen? Kom til temamøde hos VIVE og få viden og idéer til arbejdet med at afhjælpe og forebygge social isolation hos unge voksne med autisme.
26 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Hovedstaden

Overgreb CPH Konference, DGI-byen Tietgensgade 65 1704 København V
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
27 sep

Temadag om udviklingshæmning og udadareagerende adfærd

Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 7100 Vejle
VISO afholder temadag om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
30 sep

Informationsmøde om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge.
02 okt

Videnskursus om underretninger

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
02 okt

Videnskursus om børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

VIA, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
03 okt

Videnskursus om myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Ønsker du at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
04 okt

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Nordjylland

Overgreb Scandic Aalborg Hadsundvej 200 9220 Aalborg Øst
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
08 okt

Konference: SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Brugerkonference som sætter fokus på erfaringerne med at anvende SØM og på, hvordan SØM spiller ind som kommunal ledelsesinformation.
08 okt

3-dags metodekursus om ICS

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
09 okt

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
09 okt

3-dags metodekursus om ICS for superbrugere

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.
09 okt

Informationsmøde om udbud på børn, unge og specialundervisningsområdet i VISO

Odeon Odeons Kvarter 1 5000 Odense C
Socialstyrelsen annoncerer udbud af VISO-ydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet i september 2019. Interesserede leverandører inviteres til informationsmøde om udbudsmaterialet.
11 okt

Temadag om udviklingshæmning og udadareagerende adfærd

Odeon Odeons kvarter 1 5000 Odense C
VISO afholder temadag om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
21 okt

Konference: Virksomme indsatser

Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Udfordringer med blandt andet voksende målgrupper skaber et øget behov for at sikre indsatser til borgerne, der er både virksomme og omkostningseffektive. Vær med den 21. oktober 2019, når Socialstyrelsen holder konference om det sociale voksenområde og kom hjem med ny viden og inspiration.
22 okt

Neurodagen 2019

ADHD | Autisme | Hjerneskade | Psykiske vanskeligheder | Psykisk sårbarhed Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og COK inviterer igen i år til Neurodagen. Få ny viden og inspiration til arbejdet med kognitive og psykosociale problemstillinger, når vi sætter fokus på krydsfeltet mellem flere former for viden, tilgange og konkrete indsatser.
23 okt

3-dags metodekursus om udredningsværktøjet

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Lær at anvende udredningsværktøjet og få kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.
23 okt

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
25 okt

Gratis inspirationsdag om velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen - ankomstregistrering og P-tilladelse hentes på Edisonsvej 1. 5000 Odense C.
Socialstyrelsen inviterer til en gratis inspirationsdag om brugen af velfærdsteknologi på handicapområdet. Her vil det være muligt at få og dele ny viden og inspiration på området.
28 okt

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Kbh./Glostrup

Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
28 okt

Bolignetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen (mødelokale 1, SV52), Edisonsvej 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsens online-netværk på boligområdet inviterer til det årlige netværksmøde i Odense. På programmet er bl.a. det nye bygningsreglement (BR18), virtual reality i byggeprocessen, kollegial sparring og erfaringsudveksling.
29 okt

3-dags metodekursus om ICS

Odense (afventer nærmere)
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
29 okt

Seminar om CTI-metoden

Dokumenterede metoder voksne og handicap Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder et CTI-seminar med det formål at give viden og inspiration til arbejdet med metoden. Dagen byder på oplæg og workshops, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle og gå i dybden med, hvordan udfordringer kan håndteres.
31 okt

Bolignetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen (mødelokale 1, SV52), Edisonsvej 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsens online-netværk på boligområdet inviterer til det årlige netværksmøde i Odense. På programmet er bl.a. det nye bygningsreglement (BR18), virtual reality i byggeprocessen, kollegial sparring og erfaringsudveksling.
01 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Holstebro

Specialcenter Skovvang Herningvej 74 7500 Holstebro
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 1. november.
05 nov

Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn (Horsens)

Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Vil du vide mere om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel? Så kom til Socialstyrelsens temamøde den 5. november i Horsens, hvor vi sætter fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det fremadrettet kan styrkes. Det er gratis at deltage.
05 nov

Temadag om helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling i København

Alkohol- og stofmisbrug Scandic Sydhavnen Sydhavns Plads 15 2450 København SV
Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum inviterer til en temadag om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Temaet for dagen er helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling.
05 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Haderslev

Dalhoffsminde Marstrup Kirkevej 31, Hoptrup 6100 Haderslev
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 5. november.
07 nov

Temadag om helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling i Horsens

Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens
Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum inviterer til en temadag om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Temaet for dagen er helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling.
07 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i København

Kofoeds Skole Holmbladsgade 120 2300 København
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 7. november.
07 nov

Konference - Investering i efterværn

Efterværn Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør
Hvordan skaber vi et efterværn, der giver de unge den hjælp og støtte, de har behov for? Syv kommuner har i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet nye faglige pejlemærker om kvalitet i indsatsen til unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson. Vær med, når Socialstyrelsen holder konference 7. november om det gode efterværn.
11 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Esbjerg

Rådhuset i Esbjerg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
12 nov

Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn (Roskilde)

Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Vil du vide mere om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel? Så kom til Socialstyrelsens temamøde den 12. november i Roskilde, hvor vi sætter fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det fremadrettet kan styrkes. Det er gratis at deltage.
12 nov

Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery og rehabilitering - en helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats, der skaber trivsel og forebygger voldsomme episoder. Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2019.
13 nov

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
14 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Odense

Ældre- og Handicapforvaltningen - Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
19 nov

FIT konference i Danmark 2019

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Vi gentager succesen - Socialstyrelsen og COK afholder igen i år konference om FIT (Feedback Informed Treatment) Kom og vær med 19. november, når vi mødes i Odense. Med implementering og omsætning af FIT i praksis i dansk kontekst sætter vi denne gang fokus på overgangen fra opstart til forankring af FIT.
22 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Guldborgsund

Sønderskovhjemmet Skovstræde 7 4891 Guldborgsund
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 22. november.
25 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Aarhus

Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
27 nov

Udskudt tilmeldingsfrist til konference - 27. nov., Nyborg

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Du kan stadig nå at sikre dig en plads til Praksiskonsulenternes konference om dagtilbud af høj kvalitet. Den nye tilmeldingsfrist er 1. oktober 2019. Find link til tilmelding øverst i aktiviteten.
28 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Aalborg

Ældre- og Handicapforvaltningen - Aalborg Kommune, Storemosevej 19, 9310 Vodskov.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
02 dec

Netværksmøde for § 110 boformer i Valby

Kollegiet Gl. Køge Landevej Gl. Køge Landevej 137 2500 Valby
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 2. december.
03 dec

VISO-konferencen 2019

Nyborg Strand
VISO-konferencen afholdes d. 3. december 2019 og giver viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd.
04 dec

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
13 jan

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Holstebro

Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
16 jan

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Odense

Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
04 feb

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Tønder

Skærbækcentret, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
25 feb

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Vordingborg

DGI Huset, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
03 mar

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Bornholm

Åkirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.