Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

20 aug

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
03 sep

Videnskursus om skolegang og skolevægring

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
03 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb – Region Hovedstaden

Overgreb Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15 2450 København SV.
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
04 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Sjælland

Overgreb Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
07 sep

Videnskursus om matchning til en foranstaltning

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
08 sep

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Roskilde)

Dokumenterede metoder voksne og handicap | Efteruddannelse | Hjemløshed Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænsetog fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at afage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk
08 sep

Videnskursus om underretninger

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
08 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Kbh Prof. Højskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
08 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Samspillet med etniske familier kan opleves udfordrende. Forskellige kulturelle forståelser og traumer spiller en væsentlig rolle. Så hvordan styrker man samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund? Dette får du muligheden for at lære, ved netop at deltage i dette kursus.
09 sep

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien

Messecenter Fredericia Messe C Vestre Ringvej 101 7000 Fredericia
Socialstyrelsen inviterer til konference om kvalitet i socialpsykiatrien. Vær med den 9. september 2020, når Socialstyrelsen sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien og kom hjem med ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering.
10 sep

Videnskursus om børn som pårørende

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
14 sep

Lancering af VUM 2.0 og FFB, Virtuel konference

Online via link
Få en introduktion til den opdaterede Voksenudredningsmetode, når Socialstyrelsen sammen med KL præsenterer VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber, FFB.
15 sep

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset bygger oven på dit kendskab fra videns-kurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.
15 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Midtjylland

Overgreb Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
21 sep

Informationsmøde om ændringerne i servicelovens § 101

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V - det er også muligt, at deltage virtuelt
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om de ændringer i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug, som blev vedtaget i Folketinget den 17. december 2019.
22 sep

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn (Aarhus)

Efteruddannelse | Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
23 sep

Videnskursus i netværk og social inklusion (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elementer i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
23 sep

Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats

SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg
Op mod 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Med Lov om kommunal indsats til unge under 25 år får kommunerne ansvaret for at vende den negative udvikling på netop dette område.
23 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Syddanmark

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
24 sep

Netværksmøde - multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder netværksmøde om multiple funktionsnedsættelser i Middelfart - denne gang med fokus på tilgangen "Intensive Interaction".
24 sep

Metodekursus i familiemægling og netværk (Aarhus)

Hjemløshed | Dokumenterede metoder børn og unge VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke og målrette dit arbejdemed familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
30 sep

Uddannelse i SØM

Om socialstyrelsens viden VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K
I efteråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og holdes i Odense og København. Denne begivenhed vedrører kurset i København.
30 sep

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Roskilde)

Hjemløshed | Dokumenterede metoder børn og unge Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psy-kosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbin-delse med indfytning i egen bolig.
06 okt

3-dags metodekursus om ICS for superbrugere

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette 3-dags metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.
06 okt

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Nordjylland

Overgreb Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
07 okt

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
08 okt

Videnskursus om børn som pårørende

Kolding
Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
08 okt

Videnskursus om efterværn

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
21 okt

Neurodagen 2020

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen 2020 – i år med fokus på bl.a. recovery, professionelles narrativer og tryghedsskabende velfærdsteknologi.
26 okt

Uddannelse i SØM

Om socialstyrelsens viden Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C
I efteråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og holdes i Odense og København. Denne begivenhed vedrører kurset i Odense.
27 okt

Metodekursus om ICS

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
28 okt

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

Efteruddannelse | Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
02 nov

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

UC Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
03 nov

Videnskursus om underretninger

Kirsten KlyngeUCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
03 nov

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik.
05 nov

Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Fredericia Messecenter
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter. Konferencen samler op på viden og erfaringer med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.
09 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
09 nov

Metodekursus i samarbejdsmodellen (Roskilde)

Efteruddannelse Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.
10 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Aarhus

DGI Huset, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
11 nov

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (Roskilde)

Hjemløshed Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du allerede gennemført metodekurset i bo-støttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig. På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation
17 nov

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
​Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
19 nov

Konference: ICS Superbrugerseminar 2020

Hotel Park i Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen inviterer igen i år til superbrugerseminar og en dag med fokus på inspiration, vidensdeling og de nyeste udviklingstendenser.
19 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Roskilde

Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
26 nov

Nordisk konference om hjemløshed

Odeon Odeons Kvarter 1 5000 Odense C Danmark
'Social støtte og boliger til mennesker, der oplever hjemløshed' er temaet for konferencen, der er målrettet alle de nordiske lande.
01 dec

VISO-konferencen 2020

Nyborg Strand
VISO-konferencen afholdes d. 1. december 2020 og giver viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.