Forside > Aktiviteter > Voksne > Seminar: Ny viden om indsatser for voldsudsatte

Seminar: Ny viden om indsatser for voldsudsatte

Vær med den 24. januar, når Socialstyrelsen og Deloitte afholder et gratis seminar om indsatser mod vold i nære relationer. Hør om de helt nye og positive resultater fra projektet Critical Time Intervention (CTI) for kvinder på krisecentre, og få ny statistik og anden viden om børn, der lever med vold i nære relationer.
Vold i nære relationer Seminaret er målrettet medarbejdere og ledere fra både kvindekrisecentre og det almene og specialiserede voksen- og børneområde, herunder koordinerende rådgivere efter serviceloven § 109, stk. 7. Øvrige interesserede er også meget velkomne.
24 jan
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Tværkajen 5, 5000 Odense C. 
Kontaktperson
Pernille Hou

På seminaret vil du få nyeste viden om resultater fra afprøvningen af projektet "CTI for kvinder på krisecenter", som er evalueret af Deloitte. Projektet er udført i samarbejde mellem Socialstyrelsen og kommunerne København, Odense, Randers og Aalborg, og løber i perioden 2015-2018.

Ud over resultater fra "CTI for kvinder på krisecenter" vil du få viden om Socialstyrelsens arbejde med vold i nære relationer på børneområdet, herunder indsamling og bearbejdning af viden om sociale indsatser, konsulentbistand og anbringelsessteder samt understøttelse af det tværsektorielle samarbejde i børnehusene. Desuden vil du få gode råd til, hvordan man som fagperson kan håndtere sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn lever med vold.

Program for dagen

Kl. 10.00 til 11.45 (inkl. kort pause): Oplæg om resultater af projektet "CTI for kvinder på krisecenter" v/Deloitte og Socialstyrelsen

Kl. 11.45 til 12.15: Frokostpause

Kl. 12.15 til 14.00 (inkl. kort pause): To oplæg om vold i nære relationer fra et børneperspektiv v/Socialstyrelsen:

  • Børn, der oplever vold i nære relationer: Konsekvenser og fagpersoners håndtering af sager
  • Børnehusenes møde med børn, der overværer vold eller selv har været udsat for vold 

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis og afholdes den 24. januar 2019 fra kl. 10.00 til 14.00 hos Deloitte, Tværkajen 5, 5000 Odense C.

Tilmelding sker efter først-til-mølleprincippet til Cecilie Yssing,

I tilmeldingen vil vi bede dig oplyse dit navn, titel, organisation og evt. afdeling.

Sidst opdateret 06/12 2018