Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Videnskursus i netværk og social inklusion (Aarhus)

Videnskursus i netværk og social inklusion (Aarhus)

På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elementer i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
Kurset er relevant for medarbejdere, som arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed.
23 sep
Tid
09:00 - 14:30
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver dig opdateret viden om, hvordan netværksarbejde kan være en central del af ind-satsen med at fremme social inklusion af borgere i risiko for eller i hjemløshed. Netværket kan være et socialt sikkerhedsnet og medvirke til at under-støtte menneskelig trivsel.

Kurset giver dig

  • viden om, hvordan du kan forstå netværk og arbejde med at etablere og genetablere net-værk i samarbejde med borgeren
  • viden om, hvordan det at indgå i fællesskaber fx på en arbejdsplads kan støtte positivt op om borgerens recovery
  •  viden om civilsamfundet, og hvordan du kan forstå og arbejde med frivillige fællesskaber.

Hvem kan deltage

Kurset er relevant for medarbejdere, som arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed, herunder medarbejdere på boformer eller kommunale medarbejdere med en koordinerende funktion. Kurset henvender sig både til myndighedssagsbehandlere og leverandører fx kontaktpersoner til unge, mentorer, CTI-/ICM-medarbejdere og andre bostøttemedarbejdere, støttekontaktper-soner, sociale viceværter med mere.

BEMÆRK: Kurset er en forudsætning for at deltage i metodekursus i familiemægling og netværk.

Læs mere og tilmeld dig til videnskurset her

Sidst opdateret 15/09 2020