Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

Kurset bygger oven på dit kendskab fra videns-kurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.
Kurset er relevant for dig, der arbejder som CTI- og ICM bostøttemedarbejder samt kontaktpersoner eller lignende personer, der arbejder med borgere i eller i risiko for hjemløshed.
15 sep
Tid
09:00 - 14:30
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifk. Du vil blive trænet i at anvende mentalisering som traumeinformeret indsats og få viden om, hvordan samarbejdskulturen omkring borgerne, herunder den unge kan styrkes. Du vil lære at arbejde ud fra en traumeinformeret tilgang til borgere i hjemløshed, herunder unge i hjemløshed som fx får tildelt en bostøtte, en kontaktperson eller andet i forbindelse med et boligtilbud. Kurset er bygget op omkring bostøt-temetoderne CTI og ICM som en ramme for at arbejde med borgere i eller i risiko for hjemløs-hed.

Dit udbytte

Kurset bygger oven på dit kendskab fra videnskurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.

Kurset giver dig

  • viden om konkrete redskaber og arbejdsgange i den mentaliseringsbaserede metode, som du kan anvende i arbejdet med borgere og traumer
  • viden om at anvende de forskellige redskaber således, at du har fundamentet til at arbejde traumeinformeret med den mentaliserings- baserede metode i din egen praksis
  • viden om muligheden for at arbejde med STORM, hvor forudsætningen for at kunne arbejde med forandringer er, at borgeren oplever en grundlæggende sikkerhed før indsats sæt-tes i gang
  • viden om muligheden for at arbejde med op-bygning af den unges evner, adfærd, afektregulering, selvopfattelse etc.

Hvem kan deltage

Kurset er relevant for dig, der arbejder som CTI- og ICM bostøttemedarbejder samt kontaktpersoner eller lignende personer, der arbejder med borgere i eller i risiko for hjemløshed. Hvis du ar-bejder som fagperson med særlig fokus på unge, som er i risiko for hjemløshed, er du ligeledes i målgruppen.

BEMÆRK: Videnskurset ”Introduktion til traumer og hjemløshed” er en forudsætning for deltagelse i dette kursus. Det er et krav, at relevante ledere deltager på le-dermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Kurset inkluderer en opfølgningsdag, som er d. 15. marts 2021.

Læs mere og tilmeld dig kurset her

Sidst opdateret 15/09 2020