Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Metodekursus i familiemægling og netværk (Aarhus)

Metodekursus i familiemægling og netværk 2020 (Aarhus)

Ønsker du at styrke og målrette dit arbejdemed familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
Kurset er relevant for dig, der arbejder som bo-støttemedarbejder, eksempelvis med metoderne CTI og ICM.
24 sep
Tid
09:00 - 14:30
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset bygger videre på videnskurset "Netværk og inklusion". Kurset giver dig opdateret viden om, hvordan man kan arbejde med familiemægling ud fra refleksive model. Det kan både være forebyggende samt en del af indsatsen, når borgeren er i risiko for eller i hjemløshed. På kurset vil du blive præsenteret for konkrete arbejdsgange og få mulighed for at træne arbejdet med mægling, særligt med fokus på familiære konflikter, men ud fra metode, der kan anvendes bredt i arbejdet som konfliktmægler. Kurset indeholder også fokus på arbejdet med borgerens netværk. På kurset vil du derfor træne i at arbejde med netværkskort.

Kurset giver dig

  • viden til at forstå hvad konflikter er, og hvordan du kan arbejde med dem
  • viden om at arbejde med mægling, særligt i familiære konflikter
  • viden om mæglerrollen, med særlig fokus på at være neutral
  • viden om, hvordan netværk kan forstås, når du møder en borger i risiko for eller i hjemløshed
  • viden om at arbejde med netværkskortet, som redskab til at understøtte borgerens netværksdannelse.

Hvem kan deltage

Kurset er relevant for dig, der arbejder som bo-støttemedarbejder, eksempelvis med metoderne CTI og ICM, samt kontaktpersoner eller andre, der arbejder med borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

BEMÆRK: Videnskurset "Netværk og social inklusion" er en forudsætning for deltagelse i dette kursus.

Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Læs mere og tilmeld dig metodekurset her

Kurset indkluderer en opfølgningsdag, som er d. 8. marts 2021.

Sidst opdateret 15/09 2020