Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som ICM-med-arbejder.
28 okt
Tid
09:00 - 14:30
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirtsen Klynge

Når du har gennemført et ICM-kursus, er du i stand til at arbejde efter ICM-metoden i dit arbejde med borgere i hjemløshed, der skal i bolig. Metoden har særligt fokus på netop denne kritiske overgang, og retter sig mod en målgruppe, som har mange sammensatte, komplekse problematikker. Indsatsen er derfor ikke tidsafgrænset. Derudover får du viden om, hvordan ICM som metode kan bruges forebyggende.

Kurset giver dig

  • viden om, hvad det indebærer at arbejde evidensbaseret
  • en forståelse af ICM-metoden, dens formål og den koordinerende rolle i metoden ·
  • en recovery-orienteret tilgang til socialt arbejde ·
  • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende ICM-metoden i praksis.

Hvem kan deltage

Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som ICM-med-arbejder. Det kan være fx kommunale bostøttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med ICM-metoden som efterforsorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76. Vi anbefaler, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI eller ICM, også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis. BEMÆRK: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Kurset indkluderer en opfølgningsdag, som er d. 28. april 2021

Læs mere og tilmeld dig metodekurset her. 

Sidst opdateret 15/09 2020