Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Roskilde)

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Roskilde)

Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænsetog fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at afage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk
Dokumenterede metoder voksne og handicap | Efteruddannelse | Hjemløshed Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som CTI-medarbejdere.
08 sep
Tid
09:00 - 14:30
Sted
Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver dig

    • viden om, hvad det indebærer at arbejde evi-densbaseret 
    • en fælles forståelse af CTI-metoden, dens for-mål og den koordinerende rolle i metoden
    • indsigt i CTI, som bygger på principper såsom recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte
    • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende CTI-metoden i praksis.

Hvem kan deltage

Det kan være fx kommunale bo-støttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med CTI-metoden som efterfor-sorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76. Det anbefales, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI-metoden også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis. 


Læs mere og tilmeld dig metodekursus her.

Kurset inkluderer en opfølgningsdag, som er d. 14.12.2020. BEMÆRK: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Sidst opdateret 04/06 2020